DU-utvalget

Skrevet av Knut Olav Dahl,  08.11.2012

Årsrapport 2020. Skjema alle lag og forbund skal benytte:  Trykk her!

Søknadsskjema for DU- tilskudd. Trykk her!

Utfylt søknadsskjema for DU- tilskudd med vedlegg, sendes travforbundet i din region innen 30/11 årlig.

Regler for tildeling av DU- tilskudd, løpsbidrag, banebidrag, 3 års pokaler.  Trykk her!

Registrering- og søknadsskjema om banebidrag til nye travanlegg. Trykk her!

Oppgraderingsskjema treningsanlegg. Trykk her!

Skjema fir kategorisering. Trykk her!

Løpsrapport ordinære lokalkjøringer. Trykk her!

Hestens Dag. Skjema for rapportering.  Trykk her.