Helhetlig gjennomgang av divisjonssystemet

Skrevet av Det Norske Travselskap,  02.03.2023
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Styret i DNT har i dag vurdert forslag om å åpne bronsedivisjonen for utenlandskfødte hester.

Med bakgrunn i en stadig synkende hestepopulasjon, mangel på løpshester, samt forventet utvikling i færre tilgjengelige norskfødte varmblodshester de nærmeste årene, behandlet styret i dag forslag om hvorvidt bronsedivisjonen skal åpnes for utenlandskfødte hester fra og med «meeting 2» i 2023.

Styret ønsker en helhetlig gjennomgang av divisjonssystemet før eventuell beslutning om å åpne bronsedivisjonen for utenlandskfødte hester fattes. Arbeidet med dette igangsettes straks.

Slik er bronsedivisjonen:

  • Utgjør en av divisjonene i divisjonssystemet i V75. Løp som inngår divisjonssystemet utgjør overvekten av alle V75-løp gjennom året
  • Divisjonssystemet består av 3 ulike divisjoner/cup’er for kaldblodshester og 4 ulike divisjoner for varmblodshester
  • Bronsedivisjonen har vært forbeholdt norskfødte varmblodshester i grunnlagsintervallet fra kroner 150 001 – 400 000
  • Det avvikles i 2023 to bronsedivisjonsfinaler. Finalene i meeting 1 avvikles i forbindelse med sommertravet på Jarlsberg 8. juli og finalene i meeting 2 avvikles i forbindelse med Bjerke sin V75-kjøring 16. desember