Informasjonsmøter etter styremøter

Skrevet av Det Norske Travselskap,  26.05.2023
Artikkelbilde

Styret i DNT har i dag bestemt å gjøre ytterligere tiltak for å forbedre informasjonsarbeidet i organisasjonen. Etter styremøter vil det gjennomføres åpne, digitale informasjonsmøter.

Styret i DNT har i dag sitt første ordinære styremøte etter generalforsamlingen i DNT. Det siste året har det vært igangsatt flere åpenhets- og informasjonstiltak i organisasjonen, blant annet gjennom forhåndsuttale av alle saker som skal behandles på styremøter og informasjonssaker i ettertid av møtet. Oversikt over avholdte styremøter får du her.

Styret har i dag bestemt å gjøre ytterligere informasjonstiltak i organisasjonen. Fremover vil det være mulig å delta på et digitalt informasjonsmøte dagen etter ordinære styremøter, der det vil informeres om aktuelle saker for organisasjonen.

Møtene planlegges gjennomført via Microsoft Teams.