Fremdriftsplan for terminlisten 2024

Skrevet av Det Norske Travselskap,  26.05.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Styret i DNT vedtok i dag fremdriftsplan for terminlistearbeidet og ga de føringer som skal gjelde ved utarbeidelsen av neste års terminliste.

For terminlisten 2024 legges det foreløpig opp til et tilnærmet likt antall løpsdager som for 2023. Vedrørende 1. kvartal kan det tillegges at det for 2024 legges opp til en videreføring av vinterseriene som både i 2022 og i 2023 høstet lovord. Planen er at vinterserien i V75 vil ha sine kvalifiseringsomganger i januar og første del av februar, før finaler på Bjerke lørdag 2. mars. De lokale vinterseriene tilpasses V75-vinterserien og vil ha noe lenger aktivitetsperioder med finaler siste del av mars og første del av april.

For å sikre inntektsgrunnlaget for norsk travsport har det internasjonale samarbeidet fått en stadig viktigere plass i det norske terminlistearbeidet, og synergi-effektene i forhold til å tilpasse løpsdager og løpsdagstyper til det internasjonale spillvinduet vil fremover bli mer og mer avgjørende for å skape best mulig inntjening pr. løpsdag.

Fremdriftsplanen for terminlistearbeidet er følgende:

  • Mai: Tidsplan for prosess vedtas. Planen distribueres til Norsk Rikstoto (NR), banene og travforbundene for innspill.
  • Juni: Politiske og administrative samtaler mellom NR og DNT.
  • August: Innspill fra banene presenteres for styret. Ramme for antall løpsdager, samt fordeling av V75-dager vedtas. Foreløpig utkast til terminliste styrebehandles og distribueres deretter til banene som får komme med innspill og tilbakemeldinger.
  • Oktober: Endelig terminliste vedtas.