Erik Røste ny styreleder

Skrevet av Norsk Rikstoto,  31.05.2023
Artikkelbilde
NY LEDER: Erik Røste er ny styreleder i Norsk Rikstoto. Foto: Privat

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har oppnevnt Erik Røste som ny styreleder i Norsk Rikstoto og Thea Kristine Hofossæter som nytt styremedlem. Styremedlemmene Kristine Beitland og Stein Erik Lauvås er gjenoppnevnt.

– Jeg er glad for at Erik Røste og Thea Kristine Hofossæter har takket ja til å bli medlemmer i styret. Røste var president i Norges Skiforbund fra 2012 til 2022, og har samtidig tung ledererfaring fra ulike handelsbedrifter. Hofossæter besitter god kjennskap til Norsk Rikstoto og hestesporten, og har kompetanse innenfor PR og kommunikasjon. Deres erfaring og kompetanse, sammenholdt med de gjenoppnevnte medlemmene Kristine Beitland og Stein Erik Lauvås, vil sammen utgjøre verdifulle bidrag til styrets arbeid, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Takker Seres

I pressemeldingen fra KUD sier Trettebergstuen videre: – Samtidig vil jeg takke Silvija Seres for innsatsen hun har lagt ned som styreleder. Norsk Rikstoto har de siste årene gjennomgått store endringer, og Seres har ledet styret gjennom disse krevende endringene på en god måte.

– Hovedformålet til Norsk Rikstoto er å legge til rette for ansvarlige pengespill på hest og å forebygge negative konsekvenser av pengespill. Dette er i samsvar med den norske pengespillpolitikken for øvrig og formålene i ny pengespillov. Det er dermed helt essensielt at stiftelsens styre arbeider for å ivareta Norsk Rikstotos samfunnsoppdrag på en god måte. For departementet var det i tillegg viktig å sikre kontinuitet i styret, samt erfaring og kompetanse fra både trav- og galoppsporten, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Det nye styret

Styremedlemmene som staten har oppnevnt vil ha en funksjonstid på to år beregnet fra 1. juni 2023:

  • Erik Røste (styreleder)
  • Kristine Beitland (styremedlem)
  • Stein Erik Lauvås (styremedlem)
  • Thea Kristine Hofossæter (styremedlem)
  • Anne Stensrud Hognestad (1. varamedlem)
  • Kjetil Olsen (2. varamedlem)

I tillegg er følgende utnevnt fra stifterne:
Glenn Veiby (Norsk Galopp) oppnevnes som styremedlem til Norsk Rikstoto for neste periode. Veiby vil med dette representere kontinuitet i styret til NR.
Hilde Magnusson (Det Norske Travselskap) oppnevnes som varamedlem for kommende periode.

Ny pengespillov § 14 fastsetter at staten har rett til å oppnevne flertallet av Norsk Rikstotos styre. Ifølge stiftelsens vedtekter skal styret bestå av syv medlemmer, hvorav staten skal oppnevne fire medlemmer og to numeriske varamedlemmer. Staten skal velge styrets leder blant disse. Videre skal stifterne oppnevne ett medlem og ett varamedlem, og de ansatte i Norsk Rikstoto velge to styremedlemmer med varamedlemmer.