Eget driftsselskap for Bjerke Travbane

Skrevet av Det Norske Travselskap,  26.05.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Styret i DNT har vedtatt å etablere et eget driftsselskap for Bjerke Travbane. Oppgavene har i et par år blitt håndtert av en avdeling i Norsk Trav AS.

Styret har over en tid arbeidet med endring i organiseringen av ansvar gjeldende arbeidsoppgaver knyttet til løpsarrangementer på Bjerke Travbane. Disse arbeidsoppgavene har vært håndtert av en avdeling i Norsk Trav AS. Styret har vurdert ulike modeller, spesielt opp mot skatte- og avgiftsspørsmål, og kommet frem til en ønsket modell for overføring av ansvar og oppgaver. Det skal etableres et eget styre for det nye selskapet, der Øistein Andresen blir styreleder.