Sak om økonomiske misligheter

Skrevet av Marius Lundstein,  05.01.2021
Artikkelbilde

DNTs Domskomité har avsagt dom i en sak om økonomiske misligheter begått av en tillitsvalgt person i et travlag.

DNTs Påtalekomitè fattet i møte den 7. februar 2020 vedtak om å reise påtale mot en tillitsvalgt person i et travlag. Saken gjelder forhold der en tillitsvalgt person i et travlag har tatt ut kontantbeløp og overført penger til sin private konto fra travlagets konto, uten å kunne dokumentere bruken av pengene.

17. desember 2020 avsa DNTs Domskomitè dom i saken der den anmeldte dømmes for overtredelse av DNTs lov § 11.2 (1) c jf. § 11.3 (1). Vedkommende er idømt tap av rett til for alltid å ha valgte eller oppnevnte verv i DNTs organisasjonsledd.

Avgjørelsen kan ankes innen 14 dager etter at vedkommende har mottatt dommen.

Dommen kan leses i sin helhet her.