Appellsak 3-2012, kjennelse

05.11.2012

Travtrener Håkon Johannes Nordland appellerte sanksjonen han ble ilagt av banedommernemnden på Bjerke Travbane i Hoppederbyfinalen 9.september 2012.

Appellsaken var oppe til muntlige forhandlinger i Appellkomiteen tirsdag 30.oktober 2012. Komiteen kom til å stadfeste banedommernemndens avgjørelse i saken, og kjennelsen kan leses i sin helhet ved å følge linken nedenfor.

Appellsaker