Nyhetsarkiv

Aktivitet for barn og unge

artikkelbilde Koronapandemiens restriksjoner har medført et lavere aktivitetstilbud for barn og unge i travsporten. DNT vil nå gå i samarbeid med travforbundene for å øke tilbudet med fritidsaktiviteter i ponnitravet.  Les mer

"Til Start "- 2017 årgangen.

artikkelbilde 154 kaldblods, 117 varmblods og 3 ponnier, til sammen 274 hester, var påmeldt i 2017 årgangen. 243 av dem møtte på minst en samling, og i tillegg deltok noen flere på fellestreninger.  Les mer

Disse har startet best og bidratt mest sålangt

artikkelbilde Årets 2 første uker er tilbakelagt og det er i dag  på www.travsport.no publisert flere ulike statistikker knyttet til aktiviteten sålangt i år. Noen nye navn på statistikkene er det også.  Les mer

Nye priser

artikkelbilde Ny prisliste for DNT sine tjenester er publisert. For noen av våre tjenester blir det nå billigere å benytte elektroniske løsninger fremfor manuelle.  Les mer

Informasjon om Covid-19 regler i Frankrike

artikkelbilde Nedenstående informasjon gjelder utøvere som planlegger å reise til Frankrike for å delta i travløp som kusk eller rytter. De franske bestemmelsene trer i kraft fra og med 17.januar 2021.  Les mer

Midler til hesteforskning i Norge

artikkelbilde Stiftelsen Hästforskning utlyser med dette midler til hesteforskning innenfor norske forskermiljøer. Kun norske forskningsorganisasjoner er berettiget til å søke.  Les mer

«Til Start» - 2018 årgangen.

artikkelbilde 306 hester født i 2018 ble påmeldt på «Til Start», og selv om Korona pandemien gjorde at flere samlinger ble avlyst, deltok 271 av hestene på minst en samling.    Les mer

Mønstringsløpspremier for desember

artikkelbilde Det ble tidligere i uken kommunisert at mønstringsløpspremiene for desember først ville komme til utbetaling i februar - nå er pengene for totalt 81 godkjente løp i desember likevel utbetalt.  Les mer

Nye vaksinebestemmelser og karenstid etter kastrering!

artikkelbilde Fra og med 1. januar 2021 innføres nye bestemmelser og karenstid for vaksinasjon. I tillegg innføres minimum 30 dagers karenstid etter kastrasjon.  Les mer

Krisepakke 3 for frivilligheten

artikkelbilde Krisepakke 3 for frivillige organisasjoner og lag har søknadsfrist 15. januar.   Les mer

Lansering av posisjoneringssystemet i kveld

artikkelbilde I forbindelse med V86-omgangen på Bjerke i kveld lanseres også posisjoneringsgrafikken på tv-bildene fra løpene.  Les mer

Økte premier på Jarlsberg

artikkelbilde Jarlsberg travbane øker premiene på hverdagstravet fra og med 17. januar. I løpsdagskalenderen på travsport.no vil du se hvilke løp som har fått nye premieskalaer.  Les mer

Avlsvurdering av varmblodstraver

artikkelbilde Onsdag 10. mars blir det avlsvurdering av varmblods traverhingster på Bjerke travbane.   Les mer

Digitalt studiebesøk hos Wången

artikkelbilde Kunne du tenke deg videregående utdanning i trav? Mandag 18. januar kl. 17.00 tilbyr Wången Gymnasium i Sverige et digitalt studiebesøk hvor du får informasjon om utdanningene de tilbyr.   Les mer

Ny frist for innsending av forslag

artikkelbilde DNTs valgkomité forlenger fristen for innsending av forslag til kandidater  til styret samt tilknyttede komitéer. Dette skjer med bakgrunn i endret dato for DNTs generalforsamling.  Les mer

Fristen for generalforsamling utsettes

artikkelbilde I henhold til DNTs lov § 6.6 skal travlagene avholde sine generalforsamlinger innen utgangen av januar. Med bakgrunn i den pågående pandemien velger DNT å utsette denne fristen i tre måneder.  Les mer

Bytte av løpsdager

artikkelbilde Løpsdagen som var planlagt på Jarlsberg fredag 22. januar er flyttet til søndag 24. januar, mens Sørlandets løpsdag 24. januar er flyttet til fredag 22. januar  Les mer

Statistikk og tall som teller for 2020

artikkelbilde Det har i forbindelse med at det er satt sluttstrek for 2020 blitt publisert en del statistikker og tallmateriale gjeldende status i norsk travsport. En samleversjon finner du her.  Les mer

Sak om økonomiske misligheter

artikkelbilde DNTs Domskomité har avsagt dom i en sak om økonomiske misligheter begått av en tillitsvalgt person i et travlag.  Les mer

Nye smittevernstiltak

artikkelbilde For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense økning i smitte har myndighetene iverksatt forsterkede nasjonale tiltak. Med bakgrunn i dette innskjerpes også travsportens bestemmelser for koronapandemien.  Les mer

Åpnet for innmelding

artikkelbilde Kaldblodstraveren Lome Brage er en av årets fjellhingster i Sikkilsdalen, og innmeldingen har nå åpnet.  Les mer

Utvidet starterklæring Sørlandet søndag

artikkelbilde Gjeldende løpene og løpsdagen på Sørlandet søndag 10. januar er starterklæringsfristen utsatt til kl 14.00, i dag tirsdag 5. januar.  Les mer

Årets "Made In Norway" 2020

artikkelbilde Travavl.no har for syvende året på rad utnevnt "Årets Made In Norway", en pris til oppdretter av en traver med eksepsjonelle resultater i det inneværende året. "Årets Made In Norway" er Cokstile.   Les mer

Endringer i Forbuds- og karenstidslisten

artikkelbilde Endringene trådte i kraft fra og med 1.januar 2021, og er merket med rødt slik at de skal fremkomme tydelig.   Les mer

Ekstra gulrot på Sørlandet i januar

artikkelbilde For å motivere flere til å melde til travparken i vinter gjør Sørlandets Travpark AS nå noen ekstra tiltak som foreløpig gjelder for kjøringene 10. og 24. januar.  Les mer

Foreløpig oversikt over unghestløpene i 2021

artikkelbilde Vi presenterer her en foreløpig oversikt over en del terminfestede unghestløp for det kommende året. Det er i denne omgang laget en plan for de større unghestløpene frem til klasseløphelgen 2021.  Les mer

Åpningstider i julen

artikkelbilde DNT informerer om følgende åpningstider i julen:  Les mer

Nye spillegrenser for hestespill

artikkelbilde Fra 1. januar 2021 innfører Norsk Rikstoto nye spillgrenser for sine kunder.   Les mer

Innmeldingsdager rundt jul og nyttår

artikkelbilde I forbindelse med jule-og nyttårshøytiden er det uunngåelig at det ikke blir noen løpsdager med avvikende og fremskyndet innmeldingsfrist. Merk deg når det må meldes til de enkelte løpsdager.  Les mer

Nye forskningsprosjekter

artikkelbilde Stiftelsen Hästforskning bevilger midler til sju nye forskningsprosjekter.   Les mer

Ønsker flere kvinner og ungdommer

artikkelbilde Valgkomitéen i DNT inviterer alle forbund og lag til å foreslå kandidater til styret samt tilknyttede komitéer. Komitéen oppfordrer spesielt kvinner og ungdom til å stille til valg.  Les mer

Innkalling til DNTs generalforsamling 2021

artikkelbilde DNTs generalforsamling avholdes lørdag 24. april, kl. 11.00 – 18.00 på Thon Hotel Oslo Airport.   Les mer

Momskompensasjon for 2019

artikkelbilde Fordeling av momskompensasjon for året 2019 er nå ferdigstilt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.   Les mer

V75-stevnet lørdag går som planlagt på Biri

artikkelbilde Med bakgrunn i banens beskaffenhet i dag torsdag, og de værprognoser som ligger til grunn frem i mot lørdag, er det besluttet at lørdagens V75-stevne som planlagt vil avholdes på Biri Travbane  Les mer

Koronavirus: Tiltakene forlenges

artikkelbilde I november ble det iverksatt innskjerpede regler for travsportslig aktivitet for å redusere spredning av koronavirus. DNT og Norsk Trav har nå vurdert tiltakene opp mot situasjonen for øvrig i samfunnet.  Les mer

Klart for finaler i meeting 2

artikkelbilde Årets andre V75-meeting kulminerer med divisjonsfinaler på Bjerke lørdag 19.desember. Nå er alle kval.løpene i de ulike divisjonene og cup'ene kjørt og finaledeltagerne er klare.  Les mer

Terminlisten for 2021 er ferdigstilt

artikkelbilde Terminlisten for 2021 ble  fredag 4.desember vedtatt av DNTs styre. Det er for 2021 lagt opp til 400 løpsdager – dette er eksakt samme antall  løpsdager som opprinnelig var planlagt for 2020.  Les mer

Løpsbulletinen januar og februar 2021

artikkelbilde En ny løpsbulletin har nå gått i trykken og er i løpet av uken i distribusjon. Man kan også laste den ned i denne nyhetssaken. Løpsdagskalenderen tilgjengeliggjøres senest den 16.desember.  Les mer

Avls- og registreringsreglementet

artikkelbilde Avls- og registreringsreglementet om føll født i utlandet av norsksertifisert mor er endret, med virkning fra 1. januar 2021.  Les mer

Premiebudsjettet økes i 2021

artikkelbilde Styret i Det Norske Travselskap (DNT) signaliserer nå ovenfor sporten at premiebudsjettet planlegges økt med 30 millioner kroner i 2021 i forhold til budsjettet man gikk inn i 2020 med.  Les mer

Gjennomslag for hestesporten

artikkelbilde Styret i DNT ser med stor tilfredshet på de meldinger som er kommet fra Stortinget i dag, der et flertall i familie- og kulturkomitéen viser forståelse for hestesportens utfordringer, samtidig som tiltak foreslås iverksatt.  Les mer

Husk fødselsmelding og springseddel

artikkelbilde Fristen for innsending av fødselsmelding og springseddel er 31.12.2020.  Les mer

Rikstoto Direkte for 1 krone ut året

artikkelbilde Har du lyst til å prøve ut hestesportens egen TV-kanal på nett, Rikstoto Direkte? Nå kan du som ny RD-kunde få kanalen for 1 krone ut året.  Les mer

Vil ha mørketallene fram i lyset

artikkelbilde Per i dag finnes det ikke statistikk på ulykker med hest i trafikken, men det vil prosjektet Hest i trafikken gjøre noe med. I oktober lanserte de registreringssiden hesteulykker.no .  Les mer

B-prøven er positiv

artikkelbilde B-prøven fra hesten Joker Jet er bekreftet positiv for funn av stoffene teofyllin og koffein.  Les mer

Åpning av publikumsområder

artikkelbilde DNT og Norsk Trav har vurdert fortløpende sports- og organisasjonsaktivitet i henhold til de  nasjonale restriksjonene som gjelder for koronapandemien.  Les mer

DNTs lov er oppdatert

artikkelbilde DNTs lov er oppdatert med de lovendringene som ble vedtatt under generalforsamling i DNT 29. august 2020.    Les mer

Trener og kuskestatistikker

artikkelbilde I det det gjenstår knappe 6 uker av året så legger vi legger vi ut følgende statistikker: Kuske og trenerstatistikk V75, generell trenerstatistikk samt den utvidede trenerstallstatistikken.  Les mer

Wången vil utdanne flere oppassere

artikkelbilde Wången ønsker å utdanne flere oppassere og øker nå antallet plasser på utdanningen til høsten.   Les mer

Bruk av slektskap i kåringsavgjørelser

artikkelbilde Innavlsgraden hos kaldblodstraver øker kraftig og har gjort det over tid. For å forsøke å dempe denne økningen inneholder avlsplanen ulike innavlsregulerende tiltak.  Les mer