Avl og sertifisering

Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Avlsstimulerende tiltak 2020

Det Norske Travselskap (DNT) iverksetter strakstiltak for avl av travhester i Norge i 2020. 


Med bakgrunn i fjerning av statlig avgift på totalisatorspill i 2020 har Norsk Rikstoto signalisert ovenfor hestesporten at en betydelig sum skal benyttes til avlsstimulerende tiltak så raskt som mulig. En solid, norsk løpshestpopluasjon har betydning for NR`s mulighet til å kanalisere spill gjennom sitt ansvarlighetsregime og for de finansielle resultater de kan klare å skape.

DNT har jobbet med avlsstimulerende tiltak som iverksettes i 2020. Vi er av den oppfatning at året 2020 representerer en spesielt utfordrende situasjon for avlsarbeidet, og at det må iverksettes strakstiltak for å sikre den fremtidige populasjonen av travhester i Norge. Vi vil samtidig presisere ovenfor norsk travsport at de avlsstimulerende tiltakene er å anse som en del av en større pakke, når det kommer til disponeringen av statsavgiftens frigjorte midler. I første rekke må en norsk populasjon av travhester sikres før en kan arbeide videre med travsportens øvrige verdikjeder.

Avlsarbeidet som berøres i tiltakene bestrebes å videreutvikles til neste år så lenge økonomiske forutsetninger tilsier det. Vedtakene er imidlertid gjennomførbare i 2020 grunnet ettergitt statsavgift.

Har du spørsmål om tiltakene er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i DNT! 
post@travsport.no / 22 95 60 00

Tiltak 1: Drektighetstilskudd

Det utbetales et drektighetstilskudd på kr 7 000 til eier av norskregistrert traverhoppe etter bedekning/inseminering gjort i 2020. Det er registrert eier på søknadstidspunktet som er berettiget til tilskuddet. Ved levende født føll er eier av hoppa pliktig til å registrere føllet i DNT. Dersom føllet blir registrert i et annet land enn Norge er eier av hoppa pliktig til å tilbakebetale tilskuddet. Hoppa skal være bedekt/inseminert med kåret, avlsvurdert eller godkjent traverhingst.

Hoppa skal være konstatert drektig av veterinær, minimum 35 dager. På tidlig tidspunkt i drektigheten, 35-50 dager, skal hoppa konstateres drektig ved hjelp av ultralydundersøkelse.

Søknadsfristen var 1. desember 2020. Denne fristen er endelig og søknader som innkommer senere vil ikke bli innvilget.

Tiltak 2: Tiltak for å motvirke innavl på kaldblodshester

Norskfødte kaldblodsavkom som registreres som levende født i DNT i 2021 som resultat av parringer der foreldre ikke har felles besteforeldre (ikke tettere parringer enn 3+4 eller 4+3), utløser kr 3000 i tilskudd til oppdretter.

Husk at hingster som er et resultat av 2+3 parring ikke vil kunne kåres, samt at hester som er et resultat av 2+2 parring (søsken/halvsøsken) ikke vil kunne sertifiseres i DNT. 

Tiltak 3: Klasseløpsauksjon 2020

Den populære Klasseløpsauksjonen opprettholdes. På grunn av koronapandemien vil den i 2020 arrangeres som en internettauksjon. Alt om auksjonen får du på www.auksjonshester.no. 

Tiltak 4: Avlsfond

DNTs avlsfond er et tiltak for å stimulere til avl og økt omsetning av norskfødt unghest. Gjennom fondet er det tenkt at hesteeier skal kunne hente midler ved registrering av føll hos DNT og/eller ved kjøp av norskfødt unghest.

Styret i DNT har besluttet å finansiere opp fondet med tilsvarende beløp som banenes andel av startavgiften var for 2019 og vil være for 2020. Dette beløpet utgjør 3 millioner kroner.

Før det kan utbetales midler fra fondet må egenkapitalen i DNT styrkes slik at man har stabile likvider over tid til å gjennomføre intensjonen med fondet. Dette kan først være mulig på det tidspunkt hvor statsavgiften på totalisatorspillet er permanent fjernet.

 

Informasjon til oppdrettere: 

Valg av hingst, bedekning og stasjon

Testparring – www.breedly.com
Er du forsatt usikker på hvilken hingst du skal velge til hoppen din? Da anbefaler vi å bruke www.breedly.com. På denne nettsiden kan du velge hoppe og hingst for å se hestenes avstamming i 5 generasjoner bakover, samt avlsindeks (BULP-tall) og innvalskoefisient. 

Oversikt over sædstasjoner
Trenger du å komme i kontakt med en sædstasjon? Klikk her for oversikt over stasjoner i Norge. Oversikten inkluderer kontaktinformasjon til den stasjonen du skulle ønske å komme i kontakt med.

Avlsvurderte varmblodshingster
Klikk her
 for å komme til oversikt over varmblodshingster som er vurdert i perioden 2015-2020 i Norge. Med oversikten kommer også hingstenes poenger, samt at du kan se dommerkortet på 23 av disse hingstene.

Hingstekatalog for kaldblods
Katalog 2020 for avlsgodkjente kaldblodshingster er klar, og du kan bestille den ved å trykke her.

Avlsplaner
Avlsplanene legger føringer for hvordan hesterasen skal bevares og utvikles i Norge. Les avlsplaner for kaldblodshesten og varmblodshesten ved å klikke her

Rase- og interesseorganisasjoner
I tillegg til Det Norske Travselskap har vi i Norge to rase- og interesseorganisasjoner for avl av travhester;

Veikle Balder for kaldblodshesten – www.veiklebalder.no
Travavl.no for varmblodshesten – www.travavl.no

Begge organisasjonene jobber for å fremme oppdrett av travhester i Norge. Besøk deres hjemmesider for mer informasjon om den hesterasen som interesserer deg.


Føll født i 2020

Fødselsmeldinger 
DNT har lansert digital fødselsmelding. Nå kan du på en enkel måte innrapportere resultat av bedekning 2019 i DNTs kundeportal Min Side. Når fødselsmeldingen er godkjent, kan man se dette på Min Side. Dersom fødselsmeldingen ikke blir godkjent, vil saksbehandler ta kontakt med oppdretter.

Gå til Min Side ved å trykke her

Har du ikke tilgang til Min Side eller har du spørsmål? 

Vennligst ta kontakt med DNTs Servicetorg på post@travsport.no 
Noe behandlingstid må påberegnes på nåværende tidspunkt. For brukere som ikke har nettilgang vil fødselsmelding sendes per post, men det må også her beregnes noe tid inntil videre grunnet reduserte ressurser i DNT.

Sertifiseringspakker for føll født i 2020
Sertifiseringspakker vil bli sendt til oppdretter. Nytt i år er en ny type mikrochip som kan måle kroppstemperatur. For å kunne gjøre dette må det brukes en avleser. Dette kan eventuelt bestilles hos Akselsen Agenturer A/S eller hos andre som forhandler veterinærutstyr.

 

Kvalitetssikring i oppdrett av norsk travhest 

Last ned kvalitetssikringpermen her

Dette er DNTs kvalitetssikringssystem for oppdrett. Systemet er ment å følge det enkelte individ, gjerne karrieren ut.
Systemet er inndelt i avsnitt med spesifikke områder. Vi mener områdene påvirker kvaliteten til den ferdig hesten. Innenfor det enkelte området vil oppdretteren bli bedt om å krysse av ved en del spørsmål. Dette er detaljer som vi mener har betydning for hestens utvikling og som vil være opplysende ved overtagelse/kjøp av hesten. Noen avavsnittene er ment å fylles ut av veterinær/hovslager eller i samarbeide med disse.

Husk at hoppa lager føllet. Oppdretteren lager hesten. 
Lykke til med årets avlssesong!