Midt-Norge Travforbund

Etter at forslaget til sammenslåing av de to travforbundene i Midt-Norge hadde fått nødvendig flertall i de respektive forbund (NTTF og STMTF), ble det nye forbundet en realitet gjennom konstituerende generalforsamling på Leangen 19. februar 2010.

Styret i Midt-Norge Travforbund består fra 08.02.21 av: Asbjørn Opdal (leder), Morten Valstad (nestleder), Aina Hovde Westberg, Jan Frode Holltrø, Thea M. Indrebø, Trude Tevik Gulbrandsen, Hilde Nordtiller. Representanter for ponnitravet Lene Grenne og Elin Flataune.

Forbundssekretær: Sverre Hosen Tlf kontor 73847940 Mobil 95729911, dnt.midtnorge@travsport.no

For åpningstider kontor og adresser se Om forbundet


Aktuelt

Varig Orkla Arena (Midt-Norge)

Nytt navn på Arena Midt-Norge. Varig Orkla Arena (Midt-Norge)  Les mer

Til Start samlinger våren 2021

Nå starter vi opp med samlinger med hest på Til Start.  Les mer

Informasjonshefte om Til Start

Her er et informasjonshefte om Til Start.  Les mer

Informasjonsmøtene om Til Start avlyses

Etter å ha vært i kontakt med enkelte kommuner og den økte smitte i samfunnet, var rådene klare på at vi burde avlyse.   Les mer

Til Start 2021 Midt-Norge

Her er oversikten over årets Til Start arrangement i Midt-Norge. OBS: sjekk dato/sted for infomøter. Vi håper at Korona-pandemien vil bedre seg, og at det blir få eller ingen smitteverntiltak, når aktivitetene skal gjennomføres. Nasjonale og lokale smittevernregler vil bli fulgt.  Les mer

Protokoll fra felles styremøte LTE og MNTF 09.02.21

Her er protokoll fra felles styremøte i LTE og MNTF avholdt 09.02.21 på Teams.  Les mer

Protokoll styremøte nr 2 21 MNTF 28.01.21

Her er protokoll fra styremøte nr 2 2021 i MNTF avholdt 28.01.21 på Teams.  Les mer

Protokoll styremøte 1 21 MNTF 12.01.21

Her er protokollen fra styremøte nr 1 2021, avholdt på Teams 12.01.21.  Les mer

ARENA MIDT-NORGE

Hjemmesiden til ARENA MIDT-NORGE er nå aktiv. Se: https://www.arenamidtnorge.com/  Les mer

Ny dato for generalforsamling i Midt-Norge Travforbund

Den tillyste generalforsamling søndag 14. mars utsettes på grunn av den pågående pandemien. Ny dato for generalforsamling er søndag 6. juni, sted Leangen Travbane.  Les mer

Arkiv