Vinterserier 2023

31.01.2022

Vinterserier 2023


Også denne vinteren vil det avvikles både en nasjonal Vinterserie innenfor V75, samt lokale
vinterserier på distriktsbanene.

Poengstilling Vinterserien Forus/Sørlandet pr.24.mars

Poengstilling Vinterserien Varig Orkla Arena pr 24. mars

 

Fjorårets satsningsområde "Vinterserier" fikk jevnt over gode skussmål - og da det den kommende vinteren ikke blir mindre viktig for verken sport eller spill at startfeltene fylles opp best mulig, planlegges det for en tilsvarende satsning den kommende vinteren.


Vinterserien V75


Det er for Vinterserien V75 lagt opp til tre ulike klasser pr.rase med finaler i hver klasse.

Finaledato og arena: 4.mars – Bjerke Travbane.

Alle finaler går med 110 000 i førstepremie, 8 faste premier


For alle løp i vinterserien V75, både kval og finaler - er det hestenes grunnlag pr. 31/12 kl. 24.00 som avgjør hvilken klasse hestene tilhører.

Følgende finaleproposisjoner/klasser er gjeldende i Vinterserien V75:


Kaldblods:


Klasse 1: 2140 meter. Høyest 175 000, 20 m v 100 001. 15 hester i finalen


Klasse 2: 2140 meter. Høyest 450 000, 20 m v 250 001.
Nedre grunnlagsgrense for hester som kan delta i klasse 2 er kr. 175 001. 15 hester i finalen


Klasse 3: 2140 meter. Høyest 1 400 000, 20 m v 750 001.
Nedre grunnlagsgrense for hester som kan delta i klasse 3 er kr. 450 001.15 hester i finalen


Varmblods:


Klasse 1: 2140 meter. Høyest 300 000, 20 m v 125 001.


Hester med følgende grunnlagsintervall kan delta i klasse 1:
Hester med grunnlag inntil 125 000
Hester med grunnlagsintervall 200 001 – 300 000
15 hester i finalen


Klasse 2: 2140 meter . Høyest 475 000. 20 m v 200 000.


Hester med følgende grunnlagsintervall kan delta i klasse 2:
Hester med grunnlagsintervall 125 001 – 200 000
Hester med grunnlagsintervall 300 001 – 475 000
15 hester i finalen


Klasse 3: 2100 meter auto, mørke spor: Høyest 850 000. 12 hester i finalen
Nedre grunnlagsgrense for hester som kan delta i klasse 3 er kr. 475 001.


Klasse 1 begge raser:
Her kjøres det totalt 7 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen


Klasse 2 begge raser:
Her kjøres det totalt 6 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen


Klasse 3 begge raser:
Her kjøres det 5 kvalifiseringsløp med varierte proposisjoner innenfor klassen.


Totalt 36 kvalifiseringsløp fordelt på de 6 klassene skal avvikles i Vinterserien V75, hvorav 30 av dem ifm.V75-lørdager og de resterende 6 kvalifiseringsløpene ifm-V75/V86-midtuke-omganger på Bjerke.

Følgende poengskala vil benyttes i kvalifiseringsløpene for Vinterserien V75:
1.plass: 9 poeng
2.plass: 7 poeng
3.plass: 5 poeng
4.plass: 4 poeng
Øvrige premier: 3 poeng
Øvrige startende: 2 poeng


De 15 (12) hestene i hver klasse som har samlet flest poeng i kvalifiseringsløpene er kvalifisert til finaleløpene.
Om hester har lik sammenlagtpoengsum etter kvalifiseringsløpene, rangeres hest som har deltatt i flest kvalifiseringsløp først.
Deretter skiller man på beste enkeltplassering.
Ved helt like enkeltplasseringer avgjør siste dato for beste enkeltplassering. Om man fortsatt ikke kan skille hestene frahverandre, avgjør startpoeng.


Hvilke regler gjelder for finalene i Vinterserien V75?


Det er ikke startplikt til finalene selv om man har kvalifisert seg, derimot må alle kvalifiserte hester meldes "aktivt" til finalene om man ønsker å starte i disse. Det er kun hester som har deltatt i minst ett kvalifiseringsløp som har anledning å melde til finaleløpene. Dersom kvalifiserte hester ikke meldes til finalen, vil rangeringen i Vinterserien avgjøre hvem som får tilbud om de ledige plassene.
Merk også at halvrad ikke gjelder ved innmelding til finaleløpene i Vinterserien V75

Lokale vinterserier


Utover Vinterserien V75 som vil sette sitt et sterkt preg på løpsproposisjonene under V75-løpsdagene i årets 2 første måneder, vil det i tillegg også denne vinteren avvikles lokale vinterserier i hverdagstravet på distriktsbanene.


Alle finaler i de lokale vinterseriene går med 30 000 i førstepremie, 8 faste premier


Finaledatoene for de lokale vinterseriene er som følger:
Finaledato og arena: 5.mars – Bergen Travpark                                                                                                                Finaledato og arena: 2.april – Forus Travbane*
Finaledato og arena: 9.april – Varig Orkla Arena
lFinaledato og arena: 18.mars – Harstad Travpark**


*Det vil for vinterserien med finaler på Forus Travbane, også avvikles enkelte kvalifiseringsløp på Sørlandets Travpark.


**Harstad Travpark avvikler 18.mars løpsdag sine "finaler" hvor krav for deltagelse er at man må ha startet minst to ganger på Harstad Travpark i løpet av de 5 første løpsdagene i 2022.


For kvalifiseringsløpene i de lokale vinterseriene på distriktsbanene vil det til enhver tid være hestenes grunnlag ved innmeldingstidspunktet som gjelder. Dette betyr at hester kan komme til å gå ut av en klasse og inn en ny klasse i løpet av «meetinget», man vil da beholde sin rett til finaleplass i den laveste klassen man har kvalet hesten inn til.
Proposisjoner/klassene for de lokale vinterseriene tilpasses best mulig det hestemateriellet som finnes på de respektive baner.


Følgende poengskala benyttes i kvalifiseringsløpene for de lokale vinterseriene:
1.plass: 9 poeng
2.plass: 7 poeng
3.plass: 5 poeng
4.plass: 4 poeng
Øvrige premier: 3 poeng
Øvrige startende: 2 poeng


De 15 (12) hestene i hver klasse som har samlet flest poeng i kvalifiseringsløpene er kvalifisert til finalene.
Om hester har lik sammenlagtpoengsum etter kvalifiseringsløpene, rangeres hest som har deltatt i flest kvalifiseringsløp først.
Deretter skiller man på beste enkeltplassering.
Ved helt like enkeltplasseringer avgjør siste dato for beste enkeltplassering. Om man fortsatt ikke kan skille hestene fra hverandre, avgjør startpoeng.


Hvilke regler gjelder for finalene i de lokale vinterseriene?


Det er ikke startplikt til finalene selv om man har kvalifisert seg, derimot må alle kvalifiserte hester meldes "aktivt" til finalene omman ønsker å starte i disse. Det er kun hester som har deltatt i minst ett kvalifiseringsløp som har anledning å melde til finaleløpene. Dersom kvalifiserte hester ikke meldes til finalen, vil rangeringen i Vinterserien avgjøre hvem som får tilbud om de ledige plassene.


Merk også at halvrad ikke gjelder ved innmelding til finaleløpene i de lokale vinterseriene.