UET-kurser

I midten av desember hvert år fastsetter UET hvilken kurs som skal benyttes for konvertering av grunnlag når hestene konkurrerer på tvers av landegrensene.

Denne kursen gjelder for hele kalenderåret, med mindre markedskursen endres vesentlig.