Reglementshistorikk


2017

Løpsreglementet 2017
Lisensbestemmelser 2017
Dopingreglementet 2017
Mønstringsløp
Dispensasjonsliste

2016

Løpsreglement 2016
Lisensbestemmelser 2016
Dopingreglement 2016
Mønstringsløpsbestemmelser for hester født 2014
Dispensasjonsliste 2016

2015

Løpsreglement 2015
Lisensbestemmelser 2015
Dopingreglement 2015
Mønstringsløpsbestemmelser for hester født 2013
Dispensasjonsliste 2015

 2014:

Løpsreglementet 2014
Lisensbestemmelser 2014
Dopingbestemmelser 2014
Mønstringsløp for hester født 2012
Dispensasjonsliste 2014

2013:

Løpsreglementet gjeldende fra og med 1.7.2013

Lisensbestemmelser gjeldende fra og med 1.7.2013
Dopingbestemmelser gjeldende fra og med 1.7.2013
Utstyrsbestemmelser
Ponnibestemmelser
Mønstringsløpsregler for hester født 2011
Dispensasjonsliste 2013

2012:

Løpsreglement 2012
Vedlegg til DNTs Løpsreglement, tidligere DNTs Lov kapittel 8
Lisensbestemmelser 2012
Utstyrsbestemmelser 2012
Dopingreglement
Forbuds- og karenstidsliste

Svenske karenstider (ST) gjelder også i Norge. Se karenstider hos Svensk Travsport
Karenstider for utvortes produkter  
Mønstringsløpsregler for hester født 2010

2011:

Løpsreglement 2011
Lisensbestemmelser 2011
Utstyrsbestemmelser
Dopingreglement 2011 (Reglementet er korrigert pga feil henvisninger i trykt versjon, korreksjonene går fram av rød skrift i  vedlagt dokument)
Forbuds- og karenstidsliste 2011
Mønstringsløpsregler for hester født 2008
Mønstringsløpsregler for hester født 2009

2010:

Løpsreglement 2010
Lisensbestemmelser 2010
Dopingreglement 2010
Ponnibestemmelser
Utstyrsbestemmelser
Mønstringsløpsregler for hester født 2008
Karenstider for fortilskudd

2009:

Forbuds- og karenstidsliste for 2009 

'Karenstiden er gyldig inntil ny liste er vedtatt.
Følgende endringer er verdt å merke seg:
- Det er forbudt å bruke nese- svelgsonde på starthest hele løpsdagen før start.
- Det er innført 14 døgns karenstid for Regumate®.

DNT samarbeider med STC om karenstidslisten. Karenstider som er oppgitt på STCs hjemmeside www.travsport.se kan også brukes i Norge. Se også karenstider for visse utvortes produkter.


Eldre reglement
Løpsreglement 2009
Reglement for mønstringsløp 2009
Lisensbestemmelser 2009
Dopingreglement 2009
Særskilte bestemmelser for ponnitrav