Ny travtrenerutdanning er klar

Skrevet av Norsk Hestesenter,  16.06.2022
Artikkelbilde
Foto: Norsk Hestesenter

Norsk Hestesenter har åpnet søknadsportalen for ny travtrenerutdanning, og søknadsfristen er 15. august med studiestart 5. oktober 2022 og avslutning i løpet av mai 2023. 

Den nye travtrenerutdanningen, med navnet «Travtrener – trening av hest, oppstart og drift av egen travstall», er en fagskoleutdanning som gjennomføres som et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng. Dette betyr at undervisningstiden er tilpasset slik at det skal være mulig å ta utdanningen som deltidsstudium ved siden av annet arbeid.

I studiet vil du få de grunnleggende kunnskaper og verktøy du trenger for å starte opp og drive en profesjonell trenerstall med travhester. Studiet vektlegger læring om hestens velferd, spesielt med tanke på dens anatomi og fysikk, og hvordan ulike treningsprinsipper anvendes i treningsarbeidet. Som student ved travtrenerstudiet på Norsk Hestesenter vil du få møte flere av bransjens ledende aktører på sitt felt, og gjennom både teori og praksis få verdifull læring om trening av travhester. En travtrener er også en bedriftsleder med behov for kompetanse om etablering av bedrift, ledelse og næringsutvikling. Markedet er stadig i endring og det er derfor viktig å tilegne seg kunnskap om blant annet innovasjon og entreprenørskap, kommunikasjon og bedriftsøkonomi. Travtrenerstudiet vil gi studentene grunnleggende kunnskaper om dette.

Fagskoleutdanninger er høyere yrkesfaglige utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Opptakskravet til travtrenerutdanningen er fullført og bestått videregående opplæring, to års yrkesrettet praksis og bestått opptaksprøve. Søkere som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, men som har tilegnet seg de nødvendige forkunnskapene gjennom annen erfaring, vil kunne bli tatt opp gjennom realkompetansevurdering (for søkere som er 23 år eller eldre).

For å kunne søke Det Norske Travselskap om profesjonell trenerlisens A er det krav om utstedt vitnemål fra travtrenerutdanningen på Norsk Hestesenter.

Dette er utdanningen for deg som ønsker å ha travsporten som yrke! Les mer om den nye utdanningen på Norsk Hestesenter sine hjemmesider.

Spørsmål rettes til:

Øystein Bakken
Avdelingsleder utdanning
Telefon: 413 32 448
oystein.bakken@nhest.no 

Cecilie Garder Skaug
Administrerende direktør og rektor
Telefon: 976 56 996
cecilie.skaug@nhest.no