Innskuddsløpsinformasjon

 

Innskuddsløp (Klasseløpene samt andre årgangsløp med innskudd)

Fra og med årgangen født 2018 er samtlige norskfødte hester som registreres ved fødselsmelding hos DNT innen 31.12 det året hesten er født, automatisk innmeldingsberettiget til følgende løp;

Varmblodshopper

-          Prinsesse Märtha Louises Pokalløp

-          Norsk Travkriterium

-          Norsk Oaks

-          Champion Jarlsberg Grand Prix

-          Norsk Travderby

Varmblods hingster/vallaker

-          Prinsesse Märtha Louises Pokalløp

-          Norsk Travkriterium

-          Champion Jarlsberg Grand Prix

-          Norsk Travderby

Kaldblodshopper

-          Norsk Travkriterium

-          Norsk Oaks

-          Norsk Travderby

Kaldblods hingster/vallaker

-          Norsk Travkriterium

-          Biri Oppdretningsløp

-          Norsk Travderby

Dersom fødselsmeldingen ikke er hos DNT innen den nevnte fristen, vil ikke hesten være innmeldingsberettiget i noen av disse løpene.

DNT Unghestserieløp / Bonusløp

For å være startberettiget i DNTs Unghestserieløp og egne bonusløp må det være opprettholdt innmeldingsberettigelse i minimum ett av løpene Kriteriet eller Derby.

Dette er bonusløpene;

Kaldblods; DNTs Høstfinale (3-årige), DNTs Hoppechampionat (4-årige hopper), DNTs Høstfinale (4-årige), DNTs 5-årsløp (åpen klasse og hoppeavdeling)

Varmblods: Hans Petter Tholfsens Minneløp (3-årige), DNTs Høstfinale (3-årige), DNTs Hoppechampionat (4-årige hopper), DNTs Høstfinale (4-årige)

Strykningsrutiner


Ansvarshavende eier bestemmer selv om/ når vedkommende vil stryke hesten fra ett eller flere av innskuddsløpene. Dette må gjøres skriftlig til DNT, inneholdende ansvarshavende eiers signatur. Det holder ikke med telefonkontakt. Dersom hesteeier har uoppgjort inkassosak overfor DNT ved terminforfall, medfører dette automatisk strykning av hesten fra videre deltakelse i Kriterium og/ eller Derby.

OBS! Vi anbefaler å stryke pr epost, dette ved om mulig å scanne/ta bilde av strykningen og deretter maile denne til oss på følgende e-postadresse: Sporten@travsport.no

OBS! En strykning er definitiv og hesten kan ikke senere meldes inn igjen løp den er strøket fra.

Ved salg

Det er den som står registrert som ansvarshavende eier ved termindato (strykningsfristen), som belastes for innskuddet. Skjer salget rundt denne tiden, bør kjøper og selger avtale hvem som betaler hva for å sørge for at forholdene rundt klasseløpene er ryddige og avklarte.

Eierskifte er ikke gyldig grunn til opphevelse av strykning, eller tilbakeføring av belastet termininnskudd.  

Fakturering


Det faktureres etter terminforfall (strykningsfrist). Det vil si at faktura sendes ut i midten av påfølgende måned. For de som har kontotrekk, trekkes innskuddet automatisk dersom det er penger til utbetaling på reskontro knyttet til samme eierskap.

Kreditering

I og med at vi ikke sender ut terminvarsler som tidligere har vi også endre rutinene knyttet til strykning fra innskuddsløpene. Vi anbefaler alle som ønsker å stryke om å gjøre det før strykningsfristen, men i motsetning til tidligere vil vi også akseptere strykninger vi mottar etter opprinnelig strykningsfrist. I tilfeller hvor vi mottar strykning etter strykningsfrist vil trukket beløp krediteres.  Dersom en faktura på innskudd til et innskuddsløp ikke er betalt innen forfall på purring vil hesten automatisk strykes fra angjeldende løp, og innskuddet krediteres. 

Hest som blir registrert som død innen forfallsfrist på faktura kan etter søknad til DNT få kreditert innskuddet.

Innmeldt hest til kvalifiseringsløp som blir registrert som død eller som har fått ilagt startforbud av banedommernemden mellom innmelding og løpsdato, kan etter søknad til DNT krediteres starterklæringsgebyret.

 Alminnelige bestemmelser 

1. Tidspunkt for finaleløp blir kunngjort i vedkommende års terminliste/storløpsliste. Frist for innmelding og starterklæring til kvalifiseringsløp, meddeles i Løpsbulletinen. OBS! Alle hester må meldes til kvalifiseringsløp for å kunne delta. (Unntak for Biri Oppdretningsløp som ikke har egne kvalifiseringsløp – her må innmeldingsberettigede hester aktivt innmeldes til finaleløpet). I løpene benyttes «meldt er meldt»-prinsippet slik at en hest er å anse som starterklært ved innmeldingsfristens utløp (kuskeendringer kan gjøres).

2DNT forbeholder seg vanlig force majeure med rett til å kunne innstille løp. I slike tilfeller tilbakebetales termininnskuddene.

3. De eksakte premiebeløp i kvalifiserings- og finaleløp fastsettes av DNT i løpsåret.

4. Startberettigede i de ulike løpene er kun de hester som har innbetalt samtlige termininnskudd.

Kvalifisering: For samtlige løp utenom Biri Oppdretningsløp (se uttaksregler under egen fane for løpet) vil det bli arrangert kvalifiseringsløp etter regler som fastsettes i løpsåret, og som kunngjøres i Løpsbulletinen. I Prinsesse Märtha Louises Pokalløp, Kriteriet, Jarlsberg Grand Prix og Derby arrangeres det egen hoppeavdeling. Maksimum antall deltagende hester i hver avdeling er 72. Dersom flere enn 72 hester starterklæres til kvalifisering, vil de hester som ikke er blant de 72 best rangerte (basert på grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp) avvises, slik at man kommer ned på 72 deltakere i kvalifisering. Hester som avvises vil få samlet innskudd tilbakebetalt. Til kvalifiseringsløp benyttes prinsippet om "meldt er meldt". Det betyr at en hest anses som starterklært når det er innmeldt (det er mulig å foreta kuskeendring).


Fordeling: Seeding til kvalifiseringsløp, skjer etter følgende mønster:
Hestene blir seedet etter en egen ranking basert på både hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Hest som rangeres som nr 1 går til avd 1, hest som rangeres som nr 2 går til avd 2 osv, deretter omvendt ordning. Dersom hester oppnår samme ranking basert på grunnlag og startpoeng, blir beste plassering i siste start, deretter nest siste start osv avgjørende for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning.
Finale: Fra kvalifisering går de 12 best plasserte hester som er startberettiget i finale videre til finale. Dersom det er dødt løp mellom to eller flere hester om kvalifiseringsplass til finale, blir hest med på forhånd høyest rangering prioritert. Dersom rangering også er lik, foretas loddtrekning. Mørk sportrekning i kvalifiseringsløp.

Antall starterklærte hester        Antall kval.    Antall videre til finale fra hver kval.

13-24                                             2                      6
25-36                                             3                      4
37-48                                             4                      3
49-72                                             6                      2

Spor i finale velges etter loddtrekning, først mellom de best plasserte hestene i kvalifiseringsløpene, deretter de nest beste osv.