Klasseløpsinformasjon

 

Kriteriet og Derby.
Norskfødte hester som registreres ved fødselsmelding hos DNT innen 31.12 det året hesten er født, er automatisk innmeldingsberettiget til Norsk Travkriterium og Norsk Travderby. Dersom fødselsmeldingen ikke er hos DNT innen den nevnte fristen, vil ikke hesten være innmeldingsberettiget. 

Strykningsrutiner
Ansvarshavende eier bestemmer selv om/ når vedkommende vil stryke hesten. Dette må gjøres skriftlig til DNT, inneholdende ansvarshavende eiers underskrift. Det holder ikke med telefonkontakt. Man kan velge å stryke fra ett eller begge løp.

OBS! Vi anbefaler å stryke pr epost/SMS scann/ta bilde av strykningen, og mail eller send pr SMS da vil man få en bekreftelse på registrert strykning. I tilegg har man et bevis for at man sendte strykningen innen fristen.  

OBS! En strykning er definitiv og hesten kan ikke meldes inn igjen til klasseløpene senere.

Ved salg

Det er den som står registrert som ansvarshavende eier ved termindato (strykningsfristen), som belastes for innskuddet. Skjer salget rundt denne tiden, bør kjøper og selger avtale hvem som betaler hva for å sørge for at forholdene rundt klasseløpene er ryddige og avklarte.

Eierskifte er ikke gyldig grunn til opphevelse av strykning, eller tilbakeføring av belastet termininskudd.  

Fakturering
Det faktureres etter terminforfall (strykningsfrist). Det vil si at faktura sendes ut i midten av påfølgende måned, februar for januar-terminer og juni for mai-terminer osv. For de som har kontotrekk, trekkes innskuddet automatisk dersom det er penger til utbetaling på eierkonto. Vi anbefaler derfor alle om å sende strykning pr epost.

Kreditering

I og med at vi ikke sender ut terminvarsler som tidligere vil vi samtidig endre rutinene knyttet til strykning fra innskuddsløpene. Vi anbefaler alle som ønsker å stryke om å gjøre det før strykningsfristen, men i motsetning til tidligere vil vi også akseptere strykninger vi mottar etter opprinnelig strykningsfrist. I tilfeller hvor vi mottar strykning etter strykningsfrist vil trukket beløp krediteres.  Dersom en faktura på innskudd til et innskuddsløp ikke er betalt innen forfall på purring vil hesten automatisk strykes fra angjeldende løp, og innskuddet vil krediteres. 

 

Hester som blir registrert som døde innen forfallsfrist på faktura kan ved søknad til DNT få kreditert innskuddet.

Innmeldte hester til kvalifiseringsløp som blir registrert som døde eller ilagt startforbud av banedommernemden mellom innmelding og løpsdato, kan ved søknad til DNT krediteres starterklæringsgebyret.

  

Alminnelige bestemmelser 

1. Løpene kjøres etter de på arrangementsdagen gjeldende løpsbestemmelser, og regler for avvikling som fastsettes av DNT i løpsåret.

2. Tidspunkt for finaleløp blir kunngjort i vedkommende års terminliste. Frist for innmelding og starterklæring til kvalifiseringsløp, meddeles i Løpsbulletinen. OBS! Alle hester må meldes til kvalifiseringsløp for å kunne delta.

3. DNT forbeholder seg vanlig force majeure med rett til å kunne innstille løp. I slike tilfeller tilbakebetales termininnskuddene.

4. De eksakte premiebeløp i kvalifiseringsløp og finaleløp fastsettes av DNT i løpsåret.

5. Dersom hesten ønskes strøket fra Kriterium og/eller Derby, må skriftlig melding sendes DNT. Strykning uten underskrift er ugyldig. Foreligger kun underskrift, uten at det er krysset av for hvilke(t) løp hesten ønskes strøket fra, anses det som at hesten ønskes strøket fra begge løp. Enhver strykning er definitiv. Dersom hesteeier har uoppgjort inkassosak overfor DNT ved terminforfall, medfører dette automatisk strykning av hesten fra videre deltakelse i Kriterium og/ eller Derby.

6. Termininnskuddene blir - dersom ikke strykning allerede er foretatt - automatisk belastet eiers konto ved forfall.

7. Startberettigede er kun de hester som har innbetalt samtlige terminininnskudd.
Dette gjelder både for åpen avdeling og hoppeavdeling.
Kvalifisering: Det vil bli arrangert kvalifiseringsløp for åpen avdeling og hoppeavdeling etter regler som fastsettes i løpsåret, og som kunngjøres i Løpsbulletinen. Maksimum antall deltagende hester i hver avdeling er 72. Dersom flere enn 72 hester starterklæres til kvalifisering, vil de hester som ikke er blant de 72 best rangerte (basert på grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp) avvises, slik at man kommer ned på 72 deltakere i kvalifisering. Hester som avvises vil få samlet innskudd tilbakebetalt. Til kvalifiseringsløp benyttes prinsippet om "meldt er meldt".
Fordeling: Seeding til kvalifiseringsløp, skjer etter følgende mønster:
Hestene blir seedet etter en egen ranking basert på både hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Hest som rangeres som nr 1 går til avd 1, hest som rangeres som nr 2 går til avd 2 osv, deretter omvendt ordning.Dersom hester oppnår samme ranking basert på grunnlag og startpoeng, blir beste plassering i siste start, deretter nest siste start osv avgjørende for den innbyrdes rangeringen hestene imellom. Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning.
Finale: Åpen finale og hoppefinale vil bli avviklet samme dag. Fra kvalifisering går de 12 best plasserte hester som er startberettiget i finale videre til finale. Dersom det er dødt løp mellom to eller flere hester om kvalifiseringsplass til finale, blir hest med på forhånd høyest rangering prioritert. Dersom rangering også er lik, foretas loddtrekning. Mørk sportrekning i kvalifiseringsløp.

Antall starterklærte hester        Antall kval.    Antall videre til finale fra hver kval.

13-24                                             2                      6
25-36                                             3                      4
37-48                                             4                      3
49-72                                             6                      2

Spor i finale velges etter loddtrekning, først mellom de best plasserte hestene i kvalifiseringsløpene, deretter de nest beste osv.

 

Termininnskudd

Kriteriet:

Kaldblods:                                                                 Varmblods:

Åringer:          31.01 - 1.000 kroner.                          1.500 kroner.

2-åringer:       31.01 - 1.000 kroner.                          1.500 kroner.

2-åringer:       31.05 - 1.000 kroner.                          1.000 kroner.

3-åringer:       31.03 - 1.000 kroner                           1.000 kroner.

Derby:

Kaldblods:                                                                Varmblods:

2-åringer:       31.01 - 1.500 kroner.                         2.000 kroner.

2-åringer:       31.05 - 1.500 kroner.                         2.000 kroner.

3-åringer:       31.05 - 1.500 kroner.                         2.000 kroner.

4-åringer:       31.03 - 1.000 kroner                         1.500 kroner.

 

Starterklæringsgebyr

Kriteriet:

3.000 kroner.

Derby:

5.000 kroner

Starterklæringsgebyr belastes ved starterklæring til kvalifisering for Kriteriet og Derby.

 

Følgende endringer ble lansert i forbindelse med Klasseløpene 2016

  • Nye bonusløp inngår i pakken som er forbeholdt de hester som er meldt inn i minst et av klasseløpene.
  • Hevet sistepremie i «bonusløpet» DNTs Unghestserie til 5.000 kr (8 faste premier)
  • Lavere siste innskudd, sammenlignet med tidligere
  • Man kan nå betale alle innskuddene direkte, og samtidig få 1.000 kr i «mengde-rabatt» pr.klasseløp.(Det må meldes fra om du ønsker dette)

 

 

 

 

Ved evt spørsmål, ta kontakt med DNTs sportsavdeling:

 

Tlf: 22 95 60 00
E-post: sporten@travsport.no