DNTs Auksjonsløp

Historikk:

DNTs Auksjonsløp ble innført i 2011, og er forbeholdt alle varmblodshester solgt på auksjoner i regi DNT.  Løpet er delvis innskuddsfinansiert og kjøres med en førstepremie på kroner 200 000,-
Løpet kjøres over en distanse på 2100 meter.

Alminnelige bestemmelser:

1. Løpene kjøres etter de på arrangementsdagen gjeldende løpsbestemmelser, og regler for avvikling som fastsettes av DNT i løpsåret.

2. Tidspunkt for løpet blir kunngjort i vedkommende års terminliste. Frist for innbetaling og starterklæring til løpet meddeles i Løpsbulletinen.
OBS! Alle hester må innmeldes til løpet for å kunne delta!

3. DNT forbeholder deg vanlig force majeur med rett til å kunne innstille løpet. I slike tilfeller tilbakebetales termininnskuddene.

4. Totalt premiebeløp fastsettes av DNT i løpsåret.

5. Dersom hesten ønskes strøket fra Auksjonsløpet må skriftlig melding sendes DNT innen fristen for gjeldende terminforfall. Strykning uten underskrift (signatur) er ugyldig.
Foreligger kun underskrift, anses det som at hesten ønskes strøket fra løpet.
Enhver strykning er definitiv.
Dersom strykningen ikke er mottatt av DNT innen terminforfall, er innmeldingen fortsatt bindende og hesteeier hefter for terminbeløpet. Dersom ansvarlig eier har uoppgjort inkassosak overfor DNT ved terminforfall, medfører dette automatisk strykning av hesten fra videre deltakelse i løpet.

6. Termininskuddene blir, dersom ikke strykning er foretatt, automatisk belastet ansvarlig eiers konto ved forfall.

7. Startberettigede er kun de hester som har innbetalt samtlige termininnskudd.

Uttak til DNTs Auksjonsløp:

Hestene blir rangert etter en ranking basert på hestens grunnlag og startpoeng ved innmeldingsfristens utløp. Dersom hester oppnår samme ranking, vil beste resultat i siste løp, deretter nest siste start etc., bli lagt til grunn for innbyrdes rangering.
Dersom dette også er likt, foretas loddtrekning.

12 eller færre hester: Det kjøres kun finaleløp. Samtlige hester deltar.
13-17 hester: Det kjøres kun finaleløp. Hester som ikke kommer med i løpet får tilbakebetalt samtlige termininnskudd.
18 og flere hester: De tolv best rangerte hester starterklæres i finaleløpet.
Det avvikles trøsteløp for de resterende innmeldte hester. Trøsteløpet avvikles med kroner 30 000,- i førstepremie.