Årsmøte!

09.11.2012

Fredag 25. januar 2013 kl. 19.00, skal vi ha årsmøte på Viva Italia.

Vanlige årsmøtesaker
Andre saker som ønskes tatt opp må være formannen i hende innen 18. januar.

Velkommen til alle eksisterende og eventuelle nye medlemmer.