Historie

                                                     

Frosta Tråvarlag ble stiftet i 1885, og er landets nest eldste travlag.
Vi har gravd litt i arkivet og funnet litt historie om travlaget, som vi vil dele med dere.

I 1885 den 14. februar ble det på Øvre Hernes - ref. til møtebok: ”Besluttet at forsøke å stiftet en travkjørerforening for Frosten”. Medlemmene skulle betale 50 øre i medlemsavgift. Formann var Lorntz Krog.
Frostens Travselskap ble stiftet, senere kalt Frosta Tråvarlag.

30 års jubileet ble holdt den 28. feb. i 1915 på Vangberg hos Olaf Lian.
50 års jubileet ble holdt den 3. mars. i 1935, og det var jubileumskjøring med  påfølgende fest.
80 års jubileet ble holdt den 27. feb. 1965 på Folkets hus.
100 års jubileet ble holdt på Skytterhuset med ca. 100 gjester. Det ble også arrangert jubileumskjøring på Liavatnet, der 48 hester kom til start.
125 års jubileet ble holdt den 30. april 2011 hos Kari Brenne Selskapslokaler med ca 40 gjester. Jubileumskjøringa på Nossum hadde 40 startende hester.

Den første registrerte travkjøringa vi har hatt foregikk på Liavatnet allerede i 4. mars i 1882.
Den 24 jan. i 1885 iflg. møtebok startet det 23 hester på Liavatnet under ei kjøring.
Vi hadde en periode 2 travlag på bygda, Indre Tråvarlag som hadde si kjøring på Hovdalsvannet og Ytre Tråvarlag som hadde si kjøring på Liavatnet. Det ble senere til Frosta Tråvarlag. Siste registrering i kassebok for Indre Tråvarlag er i 1937.

Kappkjøring som det ble kalt i sin tid, foregikk i tidligere tider på forskjellige vegstrekninger. Isen på vannene ble brukt vinters tid. Populært var "Tollnæssløpet" på Liavatnet. Det var et rettstrekk på 1000 meter fra Vassli til Tollnæsset.
Travkjøringene foregikk hovedsakelig på Liavatnet. Det var mye folk på kjøringene, ofte flere hundre tilskuere. Ref. til styresmøte av 7. feb. -82 ble det solgt kaffe, brus og pølser for kr 910,- netto.
En kunne se voksne karer i hatt og frakk stille seg i ring, da var det gjerne ei flaske på gang.
Travløp ble også kjørt på Asklundvannet og Vinnatrøa.

Spørsmålet om en landbane ble mer og mer aktuelt. Vintrene ble mer usikre og kjøringa på vannet ble ofte avlyst og flyttet til Nossum. Det var flere alternativer nevnt og prosjektert for landbane. Det var: Vikaleiret, Riseth høgda og et område ved Lein.
Sigmund Einarson informerte Johs. B. Kvamme som da var formann i Tråvarlaget at far Bernt Einarson hadde tilbudt et område rundt Bergsvannet. Dette ble bragt inn i styret. Saken ble tatt opp i årsmøtet hos Bjarne Tingstad den 17/1 -91. De berørte grunneiere var alle villige til å avstå grunn, og våren 1995 startet byggingen. Arnt Ring som da var hesteeier, og med i styret for travlaget, var en stor pådriver i anlegget med banen. Kristian Krog en av grunneierne ordnet med byggesøknad og formaliteter. Bygningsrådet i Frosta godkjente området til treningsbane for hest den 02.06.95.
I 1996 var Bergsvann Travbane ferdigstilt klar for trening. Banen ble ca. 600 meter.
Vi har slitt med at ene svingen ble fylt med vann i perioder, og det ble vedtatt å gjøre om i svingen.
Våren 2011 ble arbeidet satt igang, Kåre Riseth gjorde en fenomenal jobb med gravemaskinen, og veldig mange viste god dugnadsånd og hjalp til for å få banen i fin stand igjen. Det ble rydda vekk kratt og busker som hadde vokst seg inn på banen, åpnet opp gamle drensrør, lagt ned ett nytt rør, banen ble hevet i "vannsvingen", fylt på grus og planert. På sommeren var banen klar for bruk igjen, og etter det har banen blitt brukt mye mer enn på lenge, og vi håper det fortsetter.

Aktiviteten i laget har gått opp og ned i alle tider, men Frosta har fostret flere gode travere gjennom tidene.
Vi håper fortsatt at det vil spire og gro i gamle Frosta Tråvarlag også i fremtiden.