Styret

23.06.2010

Styret for 2015

Navn Verv Telefon E-post
Kai Robertsen Leder 91771980 kai@robertsen-as.no
Åge Bjørvik Nestleder 951 02 626 age.bjorvik@gmail.com
Marion Gangstad Kasserer 950 25 256 marion_nilsson81@hotmail.com
Hanne Aasmundstad sekretær 412 24 456 hanneaa@hotmail.com
Anne Kristine Aalberg Styremedlen 99592721 anka_aa@hotmail.com
Mette K Johnsen Varamedlem 944 88 894 mkjohnsen@gmail.com
Amanda Robertsen Varamedlem 99443034 amanda.robertsen@hotmail.com