1543 Rissa og Stadsbygd Travlag

Rissa og Stadsbygd Travlag ble stiftet 04.06.14 etter at Rissa Travlag og Stadsbygd Travlag, hadde avholdt ekstraordinære generalforsamlinger, hvor begge vedtok at de skulle slå seg sammen.

Leder: Ola Rokseth, 7100 Rissa, tlf 41586176, e-post: oroks@broadpark.no