Behovsanalyse

14.02.2009

Styringsgruppen for Nye Leangen gjennomførte sommeren 2008 en behovsanalyse med det formål å involvere travsportens aktører i prosessen.

Les sammendraget av behovsanalysen her