1526 Selbu Travlag

Leder:  Morten Kulseth, Grøtemsvegen 111, 7584 Selbustrand, mobil 48161851