1518 Meldal Travselskap

Leder: Rolf Inge Furuhaug, Løkkenveien 190, 7332 Løkken Verk. Telef. 94785110

e-post rolf.inge.furuhaug@gmail.com