1510 Jøssund Travklubb

Leder: Arne Jakobsen, Høgtun, 7165 Oksvoll, mobil 99448403, e-post: a-jako2@online.no


Aktuelt