2014 Resultatlister lokalkjøringer

Skrevet av Sverre Hosen

Til orientering, så skal alle som arrangerer lokalkjøring, sende sine resultatlister umiddelbart til:

dnt.midtnorge@travsport.no eller til laila.nave@gmail.com

I tillegg sendes program og resultatlister til forbundskontoret på e-post: dnt.midtnorge@travsport.no eller i post til Midt-Norge Travforbund, Leangen Travbane, Postboks 3911, 7443 Trondheim så snart som mulig etter løpsavvikling, senest innen 5 dager.