Looking Superbs Ponnilandsleir

17.07.2019

Looking Superbs Ponnilandsleir er avsluttet og alle er vel hjemme. Det ble en fantastisk opplevelse.

Undertegnede er forbundssekretær i Midt-Norge Travforbund. Jeg er utrolig stolt over arrangementet. Funksjonærene gjorde en enorm innsats gjennom hele helga, under ledelse av Anne Mette Berg-Christiansen. Dette arrangementet viser at det er ett stort engasjement i Grasrota. Her var både foreldre i ponnigruppene og ungdommene fra Ungdomsgruppene i forbundet i sving. Var de ferdige med en oppgave eller det ble litt rolig på deres poster, spurte de om mere å gjøre i tillegg.

På forhånd er det også lagt ned flere hundrede timer, alt gjort i fritiden. Uten denne frivilligheten/innsatsen så hadde det ikke blitt noen Ponnilandsleir.

En takk til alle utøvere og tilreisende for god underholdning og oppførsel.

En stor takk til alle som støttet oss økonomisk.

Forbundsstyret og forbundskontoret i Midt-Norge, sammen med Det Norske Travselskap takker alle som var innvolverte i Ponnilandsleiren, dere er flotte ambassadører for den flotte sporten vi alle elsker. Det er ingen tvil om at det gror godt på Grasrota, det blir travsport i årene som kommer også.

En fortsatt god sommer ønskes alle sammen.

Med ærbødig hilsen

Sverre Hosen