Styret i ponniavd. sør

Styrets sammensetning gjenspeiler systemet som alltid har vært brukt i det "gamle STMTF".

Her velges en representant ifra hver av de 5 regionene vi er oppdelt i. D.v.s. at hver regionen velger selv sin representant som de vil ha med i dette styret.                                                                         

Ponnistyret ser da slik ut:

Leder / kasserer: Laila Næve fra Gauldalsregionen.

Nestleder: Elin Flataune fra Orkdalsreginen.

Sekretær: Karin Westerlund fra Tr.heimsregionen.

Øvrige medl: Trond Stoum fra Fosenregionen.  

Ann-Christin Davanger fra Møreregionen.