Nye vedtekter for DNTs avlsfond

Skrevet av Det Norske Travselskap,  02.03.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

I 2023 vil startgebyrene gå direkte til DNTs driftsbudsjett. Dette innebærer ingen overførsel til DNTs Avlsfond i inneværende år.  

DNTs avlsfond er en stimuleringsmekanisme for økt oppdrett og omsetning av travhest. For hver start en travhest gjør ved totalisatorløp i Norge, betaler hestens eier en startavgift. Fra januar 2019 og frem til 2023 har denne avgiften blitt satt inn på en avlskonto som eier senere kan benytte til uttak ved registrering av føll eller kjøp av norskfødt unghest.

Ved behandling av budsjett for 2023 ble det besluttet at startavgiftene for inneværende år skulle gå til driftsbudsjettet i DNT. Dette har medført behov for å oppdatere avlsfondets vedtekter, og styret i DNT har i dag vedtatt nye vedtekter.

Endringene i vedtektene er at begrepet «felleskonto» er fjernet, og ubenyttede midler som forfaller etter fem år overføres DNT. Disse midlene øremerkes hesteeierpremier. Eiere med rettighet til midler avsatt i fondet vil fortsatt kunne gjøre uttak innen femårsfristen.

Se oppdaterte vedtekter her.