Virksomhetsoverdragelse av IT-sport

Skrevet av Marius Lundstein,  26.10.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Fra og med 1. desember vil DNT overta oppgaver knyttet til drift og forvaltning av sportssystemet fra Norsk Rikstoto.

Under styremøte 26. oktober ble det vedtatt virksomhetsoverdragelse av IT-sport fra Norsk Rikstoto til DNT. IT-sport er en enhet i Norsk Rikstoto sin IT-avdelingen som har forvaltet og driftet sportssystemet på vegne av DNT.

Sportssystemet er et IT-system med en database som benyttes av DNT, Norsk Jockeyklub, Norsk Hestesenter og Norsk Rikstoto i fellesskap. Systemet inneholder vesentlige mengder data om hester, blant annet eiere, løp, kusker, lisenser, hestepass, stamtavler og trenere. Systemet benyttes blant annet for å registrere opplysninger om hester, eiere, kusker og avlsregistrering, samt at det benyttes for løpsutskrivning.

Med tanke på at DNT har inngått et skandinavisk samarbeid om utvikling av et nytt system, er det naturlig at DNT overtar forvaltnings- og driftsoppgavene knyttet til det gamle sportssystemet. Dette er bakgrunnen for at det nå vil gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av enheten. Overdragelsen skal etter planen være gjennomført innen 1. desember og omfatter totalt 2,5 årsverk, fordelt på tre ansatte.