Informasjon om vaksinekrav i Frankrike

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  17.11.2022
Artikkelbilde

Norske hester som skal starte i Frankrike må følge de franske bestemmelsene for vaksinering. Informasjon om hva som gjelder følger nedenfor.

I Frankrike er det obligatorisk å vaksinere mot equint herpesvirus-1 (EHV-1). Dette kommer i tillegg til kravet om vaksinering mot hesteinfluensa, som også gjelder i Norge. 

Vaksinekravene er som følger:

Hesteinfluensa:
Hesten skal være grunnimmunisert mot hesteinfluensa etter følgende tidsintervaller:

Vaksine A - gis normalt fra ca. seks måneders alder
Vaksine B - gis minimum 21 dager, og maksimalt 60 dager etter vaksine A

Deretter skal hesten revaksineres (Vaksine C) innenfor et tidsintervall på minimum 120 dager, og maksimalt 180 dager etter vaksine B.
Deretter skal hesten revaksineres årlig, minimum hver 365.dag.

For hester som ikke har fått vaksine C som endel av grunnimmuniseringen, må den være vaksinert innenfor siste 6 måneder (180 dager) for å kunne starte i Frankrike. 

EHV-1:
Hesten skal være grunnimmunisert mot equint herpes-1 etter samme bestemmelser som gjelder for hesteinfluensa. Deltakelse i travløp tillates så snart hesten har fått vaksine B og karenstidsfristen på 5 dager (4 "clear days") har utløpt. 

Dokumentasjon på forskriftsmessig vaksinering sendes til courses@letrot.com senest innen fristen for innmelding til det løpet hesten skal delta i utløper. Dersom dokumentasjonen ikke er mottatt innen fristen vil innmeldingen bli avvist.

For trenere med tilgang til den franske kundeportalen "Infornet" kan vaksinehistorikken registreres via egen brukerkonto i dette systemet, også her innen innmeldingsfristens utløp.

Komplett informasjon om vaksineringsprogram skal også være ført i hestepasset.

 

For mer informasjon om franske bestemmelser, se også her:

https://www.uet-trot.eu/images/pdf-uet/en/animal_welfare/france.pdf