Påtalebeslutning

Skrevet av Det Norske Travselskap ,  19.12.2022
Artikkelbilde

DNTs Påtalekomité behandler saker om brudd på DNTs regelverk, og beslutter om det i slike skal reises påtale til DNTs Domskomité.

I møte den 5.desember 2022 har Påtalekomitéen besluttet å reise påtale mot NN for brudd på DNTs Lovs §§ 11.2 (1) c) og i). Regelbruddet omfatter seksuelle overgrep og/eller trakassering, eller annen uhøvisk opptreden, herunder opptreden som klart kan skade travsportens anseelse. 

Påtalekomitéen har nedlagt påstand om utelukkelse i tråd med DNTs Lov § 11.5 (1) c), d) og e) for en periode på
ett - 1 - år.