DNT og NJ overtar Bjerke Dyrehospital

Skrevet av Det Norske Travselskap,  03.01.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

Stiftelsen Norsk Rikstoto har solgt aksjene i Rikstotoklinikken Bjerke AS (Bjerke Dyrehospital) til Det Norske Travselskap (DNT) og Norsk Jockeyklub (NJ).

- Dette er gode nyheter for hestesporten i Norge. Vi er glade for at det fremdeles kan tilbys gode veterinærmedisinske tjenester som ivaretar god hestevelferd for alle typer hester, sier kjøperne.  

Norsk Rikstoto har inngått avtale om salg av aksjene i Rikstotoklinikken Bjerke AS/Bjerke Dyrehospital til DNT og NJ, som kjøper en halvpart hver av selskapet. Overdragelsen gjennomføres den 30. desember i år. Kjøpesummen tilsvarer den bokførte verdien av aksjene i Rikstotos regnskap, og stiftelsen vil da verken realisere en gevinst eller noe tap.

- Vi er veldig fornøyde med at DNT og NJ kjøper Dyrehospitalet, og vi er glade for at vi fikk en avtale som er hensiktsmessig for både oss og DNT og NJ. Nå vet vi at klinikken har kommet i riktige hender og jeg er sikker på at sportsorganisasjonene vil være bedre egnet som eiere fremover enn Rikstoto som må konsentrere seg om pengespillvirksomheten. Vi er helt sikre på at DNT og NJ vil sørge for at hestevelferden settes først også i fremtiden, sier Silvija Seres, styreleder i Norsk Rikstoto.

I forbindelse med ny pengespillov, som gjør at Norsk Rikstoto rendyrker seg som et pengespillselskap, har det lenge vært uavklart hva som skjer med Rikstotoklinikken Bjerke. Nå er det endelig klart at DNT og NJ blir eiere fra 30. desember.

-  Vi føler det er viktig for totaltilbudet av veterinærtjenester å ivareta og utvikle tjenestene på Bjerke Dyrehospital, som i sin tid ble bygget opp av Det Norske Travselskap, sier Svein Morten Buer, generalsekretær i DNT.

- Vi ønsker å utvikle klinikken videre som Norges ledende hesteklinikk og har ambisjon om at klinikken skal være hestesportens første valg ved valg av veterinærtjenester.  Klinikken må over tid være kommersielt bærekraftig slik at den kan levere både på hestevelferd og økonomisk resultat, sier Ole-Christian Hallerud, styreleder i NJ.

Ingen vesentlige endringer i driften
Overdragelsen av aksjene i Rikstotoklinikken Bjerke AS vil ikke medføre vesentlige endringer i driften, og har heller ingen påvirkning på ansatte i dyreklinikken eller deres arbeidskontrakter.

- Etter snuoperasjonen som er gjennomført de siste fire årene, fra stort underskudd til et par millioner i overskudd, er vi glade for at Tore Sannum fortsetter som daglig leder, sier Svein Morten Buer.

- Nytt eierskap gjennom DNT og NJ er det beste som kunne hendt oss, sier Tore Sannum, daglig leder ved klinikken. - Det betyr at vi har en industriell eier som er mer opptatt av hestenæringen og hestevelferden enn av profitt. For å kunne opprettholde et godt tilbud til hestenæringen i Norge, er vi helt avhengig av Bjerke Dyrehospital med sine høye kompetanse og sin 24/7 beredskap. Det videreføres med dette eierskapet, sier Sannum.

Fakta:  

  • Stiftelsen Norsk Rikstoto har eid Rikstotoklinikken Bjerke AS (Bjerke Dyrehospital) siden 2007.
  • I forbindelse med ny pengespillov, som gjør at Norsk Rikstoto rendyrker seg som et pengespillselskap, har det lenge vært uavklart hva som skjer med Rikstotoklinikken Bjerke.
  • Tidligere var det DNT som eide Bjerke Dyrehospital. På midten av 2000-tallet ble det ført diskusjoner med Rikstoto om man skulle etablere dyrehospitalet som en egen juridisk enhet etter modell av ATG-klinikkene i Sverige. Rikstotoklinikken Bjerke ble etablert som aksjeselskap med Rikstoto som eiere høsten 2007.
  • Rikstoto har bidratt til at Bjerke Dyrehospital kan ha 24 timers akuttvakt og ambulerende praksis, noe som er viktig for å ivareta hestevelferden i Norge.