Avls- og registreringsreglement

Skrevet av Det Norske Travselskap ,  20.12.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

Det er vedtatt nytt Avls- og registreringsreglement gjeldende fra 1. januar 2023.

Avls- og registreringsreglementet er på tradisjonelt vis revidert ved årets utgang, og nytt reglement ble vedtatt under styremøte 9-10. desember.

Revideringen er hovedsakelig basert på behov for tilpasninger av reglementet til Mattilsynets regelverk, og det er verdt å merke seg følgende:

  • DNT opprettholder frist for innsendelse av bedekningsrapporter til den 10. i påfølgende måned.
  • Bruk av sæd etter en død eller kastrert hingst kan benyttes ut avlssesongen det året hingsten døde eller ble kastrert, samt påfølgende avlssesong.
  • Sæd som sendes skal benyttes på en godkjent stasjon (avlsstasjon, seminstasjon eller mottaksstasjon). Ved sædforsendelse skal mottaksstasjon alltid oppgis. Veterinær kan ikke bestille sæd uten å oppgi godkjent stasjon som sæden skal sendes til.
  • Ved søknad om embryo-overføring på varmblod forholder DNT seg til «UETs Int. Agreement».
  • Fra 1. januar kan leieavtale registreres på samme eierforhold som ett vanlig eierskifte.

Nytt reglement gjelder fra 1. januar 2023 og du kan lese det nye reglementet på siden for «Lover og reglement».