Westergaard dømt for forsettlig regelbrudd

Skrevet av Sportsavdelingen/Avdeling for Hestevelferd,  13.09.2016
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

DNTs Domskomité har avsagt kjennelse i saken mot Bo Westergaard, som kjennes skyldig i forsettlig overtredelse av DNTs Dopingreglement av 2015, jfr. § 9 (2) a).

Dommen i saken mot Westergaard lyder på to års utelukkelse som, i tillegg til retten til å inneha lisens, også vil innebære retten til å oppholde seg i løpsbane og stallområder på anlegg lisensiert av DNT.
Utelukkelsen trer i kraft med umiddelbar virkning.

Hester som frem til nå har vært registrert på Westergaard sin treningsliste, vil få starte i løp de allerede er innmeldt til, jfr. Løpsreglementets § 7-3.

Kjennelsen kan leses i sin helhet her.