Nyheter og endringer

Skrevet av Jan-Inge Ringen,  10.02.2016
Artikkelbilde

Gjennom førjulsvinteren og videre fremover så har det på Hestesportens Hus blitt arbeidet med å forbedre en del tekniske løsninger for både eksterne og interne nett-brukere i travsporten.

På fagspråket beskriver man innføring/produksjonssetting av denne type endringen for en "release" og denne ble foretatt natt til torsdag 11.februar.

Kort oppsummert så har det blitt gjort endringer og forbedringer innenfor følgende hovedområder:

  • På nettsider med tilhørende funksjonaliteter for nettinnmelding
  • I "Sportssystemet" - dataverktøyet som benyttes ved blant annet innlegging av proposisjoner og gjennomføring av innmelding og starterklæring..

Endringer/forbedringer som man umiddelbart bør merke seg er:

  • Proposisjonsteksten vises nå på innmeldingslistene som publiseres.
  • På fremsiden av www.travsport.no og nettsider for travbaner er det nå lagt opp til en del aktuelle tjenester.
  • www.travsport.no vil man nå under søk på kusk/trener/jockey kunne gjøre oppslag på treningslister.
  • Tilrettelegging for utskrivning av proposisjoner som fremover vil gå under betegnelsen "Formløp"

Formløp-begrepet vil implementeres og tas i bruk i løpsutskrivningen for løpene som skrives ut fra og med mai måned(neste løpsbulletin). Mer infomasjon om dette vil komme etterhvert. Vi har et realistisk forhold til effekten av tiltaket, men at det forhåpentligvis både kan hjelpe en del hester som det "har stoppet litt opp for" samt at vi med dette verktøyet kan levere et bedre spilleprodukt - noe som blir mer og mer viktig fremover.