Løpsbulletinen for mars/april

Skrevet av Jan Hedrén,  03.02.2015
Artikkelbilde

Løpsbulletinen for mars/april er nå klar og sendes til trykk i dag. Du kan allerede nå lese den her.

Kommentar fra DNTs sportssjef Jan Hedrén:

Premiematrisen for 2015 er klar. Bevilgningen fra Norsk Rikstoto er i prinsippet på samme nivå som premie-overføringer var i 2014. Det betyr at vi fortsetter å følge den modellen som vi la opp til i Løpsbulletinen januar/februar. Det er også viktig å presisere at premiene ikke har gått ned i 2015, men vi velger å bruke pengene litt annerledes. Banene har i 2015 mulighet til å bruke differensierte premieskalaer i hverdagstravet (ikke lunsj), opp til skala 180. I 2015 re-innføres DNT-Rekrutten for kaldblods, både for treårige og for eldre. Hensikten er å få ut flere kaldblods-hester enn tidligere, og dette vil være et fint «lavterskeltilbud» i premieskala 70. Også i DNTs Unghestserie ønsker vi få ut enda flere hester. Notér premieskalaene i disse løpene, med oppstart i mars. Vi legger inn åtte faste premier og benytter oss av en veldig generøs premieskala, med 4.000 kr. i minstepremie. Vi går også opp til ni løp per løpsdag fra april og tilbake igjen til åtte fra 1. oktober.

Den totale premiematrisen for V75 er ikke endret fra i 2014. Imidlertid blir det litt mere penger til fordeling på Bjerkes onsdager, i forbindelse med V76-dagene. Bjerke kjører alltid ett løp mere, sammenlignet med andre baner. Ni løp på vinteren og ti løp på sommeren. Bjerke er norsk travsports store melkeku, med 114 løpsdager i 2015. Det er viktig for helheten og for norsk travsports økonomi at statusen for Bjerke opprettholdes.

Lunsjtravene går litt ned i premier i 2015. Poenget med lunsjtravet er i første rekke å tilby passende startmuligheter for de svakeste hestene, de som kun har litt startpoeng eller de som ikke har konkurrert på en god stund. Da kan man ikke forvente seg at premiene i disse løp er særlig høye. For spillproduktet har dette også vist seg å være en god idé, ettersom vi ser at løp med jevne hester er med å bidra til åpne spilleløp og gode utbetalinger. Dette har vi oppnådd med lunsjtravet en god stund nå.

Merk dere også at en forutsetning for at premienivået kan opprettholdes på de nivåer som er beskrevet, er selvfølgelig en stabil og god spillutvikling. Dersom situasjonen endrer seg gjennom 2015, kan virkeligheten på travbanene også bli annerledes. Dette er viktig å være bevisst på. Her betyr spill-avtalen mellom NR og svenske ATG en stor del. 

Lørdag 18. april kjøres den første av tre V75-finaler i 2015, der samtlige blir avviklet på Bjerke (den andre finalen går på klasseløps-lørdagen, 12. september, og finale tre kjøres lørdag 19. desember). En annen nyhet i 2015 er at Grunncupens og Kaldblodscupens finaler kjøres med autostart, og ikke med tillegg, som tidligere. Her blir også sporene fordelt med såkalt «sportrapp». Vi tror at vi med dette grepet får ut flere av de beste hestene i finalene. I fortsettelsen blir Hoppecupen den eneste finalen som avvikles med voltestart.

Medio februar gir DNT ut den nye boken «TravInfo 2015», som kommer til å bli et «må ha» for alle innen travsporten. Her samler vi alt fra terminliste, reglement, banepresentasjoner, adresser til trenere, alle storløpene i 2015, med mere, med mere. Boken får du gratis på alle norske travbaner.

Den 1.mai begynner mønstringsløpsordningen for 2015. Her blir det en kopi av 2014-modellen, som nå har vært brukt i tre år. Vi ser at startprosenten for toåringene i mønstringsløp har hevet seg mye gjennom disse årene, for begge rasene. Derfor er det en selvfølge å fortsette med denne ordningen, som er delt opp i to perioder og to løp, for full utbetaling. Les mere på side 74.

Notér dere også at mange av våre løpsserier starter opp i og med denne mars/april-proposisjonen. Deriblant DNTs Unghestserie, Veikle Balder Cup og lokale hoppeserier. Som dere alle skjønner er det nå travsesongen 2015 begynner for alvor. Er ikke det en god følelse?!