"Bransjestandard Hest" er klar

Skrevet av Susanne Lindberg,  15.10.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto. (Kari Hustad)

NHS inviterer nå alle hestebedrifter i Norge til å bli med på en ny ordning som ivaretar helse, miljø og  sikkerhet for både ansatte, kunder og hester.  

 

Bransjestandard Hest er utarbeidet av NHS i nært samarbeid med Matmerk og hestefolk over hele landet.

Bedrifter som får godkjenning viser både kunder og andre at de følger lover og regler som gjelder, samt at de tar HMS på alvor.

Arbeidet med å få på plass ordningen har pågått over lengre tid, og er ledet av Øystein Bakken på Norsk Hestesenter. Han sier at det har vært en stor fordel å komme inn i et etablert system som Matmerk har drevet i mange år. Matmerk er en selvstendig stiftelse som driver med kvalitetssikring innen landbruket, og som nå skal bidra til å kvalitetssikre hestebedrifter. Også bedrifter som ligger midt i en by og som ikke er direkte knyttet til landbruk er velkommen.
- Det er NHS som skal stå for kursing og godkjenning, mens Matmerk står for kontrollen av bedriftene, forteller Øystein Bakken.

 Les mer om dette hos NORSK HESTESENTER