Travtrenerutdanningen forlenges

Skrevet av Richard Ekhaugen,  11.03.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Kari Hustad.

Fra høsten av forlenges travtrenerutdanningen fra 21 til 42 uker. Nå inkluderes også en seks ukers praksisperiode hos en travtrener.

Norsk Hestesenter på Starum forteller følgende om utdanningstilbudet på sin hjemmeside:

Praksisplasser i utlandet?
NHS undersøker også muligheten for å etablere praksisplasser i utlandet.
- Veldig positivt, jeg kunne gjerne ha tenkt meg å gå lengre, sier Lisa Moen som tok travtrenereksamen til jul i fjor.  Hun tror også dette gir mer rom for viktige tema som f.eks. bedriftsetablering.
Noe overraskende har det statlige godkjenningsorganet for læresteder, NOKUT, gitt klarsignal for å forlenge travtrenerutdanningen allerede fra høsten av. Den omfattende søknaden fra NHS ble behandlet raskere enn forventet, og dermed skjer endringen for de nye studentene som starter i august. En annen nyhet er at de som består travtrenerutdanningen nå får poeng herfra som kan brukes i andre utdanninger. Et alternativ er bachelor i hestefag ved NMBU på Ås. Her gir travtrenerutdanningen fratrekk i studiet med et semester. Travtrenerutdanningen gir også godtgjøring for dem som vil ta lærerutdanning eller en såkalt fri bachelorgrad ved en norsk høyskole.

Ønsker mer praksis
-Hovedårsaken til at vi har ønsket å forlenge utdanningen er at vi har sett at studentene våre blir stadig yngre. Mange kommer rett fra videregående skole, og mangler viktig erfaring fra hverdagen på en trenerstall. Vi vil i løpet av våren gjøre partneravtaler med aktuelle travtrenere som skal fungere som veiledere under praksisperioden. Det er viktig at travtrenerstudentene blir gitt ansvar som gir dem gode kunnskaper og erfaringer om travtrenerrollen, både med hensyn til daglig drift, administrasjon og kundebehandling, forklarer Arne Amlien, rektor ved NHS.
Han understreker at en forlengelse av utdanningen gir mer tid til fordypning i viktige emner som f.eks. økonomi.


Nyutdannet støtter lengre utdanning
Ole-Christian Kjenner fullførte travtrenerutdanningen til jul. Han tror det er bra at utdanningen gir mer plass til praksis, særlig for dem som har liten erfaring fra travtrenerstall.
- Jeg tror det er bra dersom man får til avtaler med praksis i utlandet. Det er litt for lett å bare dra tilbake til det kjente når utdanningen er over. Dessuten er det viktig å bruke tid på praktisk trening rundt økonomi.
Ole-Christian Kjenner er selv aktiv i løpsbanen. Mange aktive kusker som starter på travtrenerutdanningen er redd for at kundene forsvinner i utdanningsperioden, og at dette forsterkes ytterligere når utdanningen blir dobbelt så lang. Det tror ikke Kjenner noe på.
- Jeg var borte fra løpsbanen i 3 måneder i fjor fordi jeg brakk armen. Men kundene kom tilbake likevel. Jeg fikk faktisk flere nye etter skadeavbrekket.

Bra med mer praksis
Også lederen i Norsk Travtrenerforening, Espen A.Schem, ser positivt på utvidelsen.
- Allsidig praksis er viktig. Nå styrkes dette gjennom den nye travtrenerutdanninga. I tillegg krever de nye Lisensbestemmelsene i DNT at de som søker profftrenerlisens A må kunne dokumentere 3 års praksis med travhester, fortrinnsvis hos en profesjonell trener, opplyser Schem. Han anbefaler alle unge å søke mest mulig kunnskap:
- Er det noe jeg angrer på i mitt liv, så er det at jeg ikke reiste mer før jeg begynte som travtrener. Selv jobbet jeg 6 måneder i Sverige da jeg var ung, men dersom jeg hadde valgt en gang til hadde jeg reist både til Frankrike og USA før jeg startet for meg selv.

Fristen for å søke på travtrenerutdanning i år er 15.spril.