Sportssjefens tanker

Skrevet av Richard Ekhaugen,  03.03.2014
Artikkelbilde
Sportssjef Jan Hedrén tar for seg status for travsporten i starten av 2014. Foto: Richard Ekhaugen.

DNTs sportssjef Jan Hedrén har vurdert situasjonen for norsk travsport ved inngangen til mars måned. Han håper på flere starthester som følge av endret innmeldingsstruktur.

- Travsporten i Norge er i en situasjon av forandring. Antall løpshester blir færre og færre og DNT har tatt flere avgjørelser i det siste for å tilpasse seg i denne situasjonen. Vi har i hverdagstravet gått ned fra 9 til 8 løp i årets tre første måneder, det samme som ble gjort i november og desember, innleder Hedrén.

Trenger flere løpshester
- Rapport fra sporten per februar peker derfor på tall som ligger bak 2013, men det er ikke noe uventet. Hvis vi ikke får flere løpshester i de kommende årene må vi se enda mer på strukturen i løpsproduksjonen.

Antall løpshester ned
- Per siste februar har antall løpshester falt med 3,7 prosent, fra et allerede lavt nivå.
Antall løp er ned med 7,6 prosent, men det skyldes selvfølgelig ett løp mindre i hverdagstravet.
I rapporten legger vi i 2014 også inn utviklingen på antall stayerløp/langløp. Der er vi opp med store tall, akkurat slik sportsplanen tilsier.

 Ønsker bedre kvalitet
- Premiene i årets to første måneder er ned 14 prosent og premier per starthest følger også med, ned 10,9 prosent. Også det er selvfølgelig en effekt av ett løp mindre per løpsdag i hverdagstravet i 2014. Ambisjonen med denne endringen i 2014 er å få flere hester i løpene, bedre kvalitet på løpene og færre strykninger.

Ny innmeldingsstruktur
- Antall hester per løp er uendret i 2014 kontra 2013, det er bra. Vi må se dette langsiktig, fra 1. april er vi i gang med en forandret innmeldingsstruktur, med innmelding tettere opp mot løpsdagene.

Yarrah Boko
- Yarrah Boko avsluttet sin Frankrike-visitt i Prix de France. Det gikk ikke like bra i det løpet som tidligere i vinter, men likevel holdt det til en tredjeplassering i vintermeetingets serie der fire av de største løpene regnes. Nå er Yarrah Boko hjemme igjen og blir meget spennende å følge i storløpene i Skandinavia i vår og sommer.

Doktor Jaros
- Også kaldblodsene har vært i Frankrike. Akkurat som i 2013 vant nordmennene begge løpene. Doktor Jaros var suveren i to strake seirer.

Spennende kaldblodshelg
Når disse rader skrives er det noen få dager inn i mars og startlistene til den store kaldblodshelga i Bjerke er ferdige. Den milde vinteren i 2014 har medført at mange hester er klare tidligere enn vanlig. Tekno Odin gjør årsdebut lørdag 8. mars. Og der ser vi også fenomenet Lannem Silje, avrunder sportssjef Jan Hedrén.