Lagene tar ansvar

Skrevet av Richard Ekhaugen,  26.03.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Rundt 150 av våre travlag har nå egne medlemsansvarlige. Husk at DNT tilbyr kursing for de som er nye i denne rollen.

Som medlemsansvarlig får lagets utvalgte tilgangen til alle lagets medlemmer og sørger for at laget får et større eierskap til egen medlemsmasse. Etter at DNT for et drøyt år siden gikk ut med første oppfordring til lagene om å velge en person til denne rollen, har antallet økt jevnt og trutt.

DNT tilbyr opplæring
I dag har rundt 150 av våre 176 en egen medlemsansvarlig. Dersom du er ny i denne rollen, tilbyr DNT opplæring. Ta i så fall kontakt med din forbundssekretær:
http://www.travsport.no/Organisasjon/ForbundLag/Det-Norske-Travselskaps-Forbundssekeretarer/.

Fordeler
Noen av fordelene travlagene oppnår med å styre medlemsregisteret selv:
 •Dere kan selv melde inn/ut medlemmer og få dem registrert raskere
 •Dere kan endre informasjonen om travlagets medlemmer (adresser, telefonnummer etc.) og dermed kvalitetssikre informasjonsflyten
 •Dere kan ta ut lister med oversikt over hvilke medlemmer som har betalt kontingent samt lister over lagets hester
 •Dere kan sende samtlige medlemmer e-post eller SMS via medlemsregisteret ved hjelp av ett tastetrykk

Her finner du svar
Som medlemsansvarlig får du også svar på de vanligste spørsmålene rundt medlemskap ved å besøke åpningssiden for Medlemsregisteret:
http://medlem.travsport.no/portal/page/portal/travsport

Spørsmål vedrørende medlemskap
Husk at spørsmål vedrørende medlemskap sendes på mail til: medlemsregister@travsport.no