Folkehesten er rekruttering!

Skrevet av Kim Are Sveen,  31.03.2014
Artikkelbilde

I en nylig avholdt spørreundersøkelse blant eierne i Folkehesten 2014, ble det avdekket at 3 av 4 ikke er medlem av et travlag.

Tidligere denne måneden sendte DNT ut en spørreundersøkelse til andelseierne i Folkehesten 2014 hvor man ønsket å få tilbakemeldinger om ulike forhold rundt det å være hesteeier på denne måten. Vi har mottatt over 1400 svar.

Blant svarene som kom inn på de i alt 12 spørsmålene velger vi å fremheve følgende:

- 72,69% sier de IKKE er medlem av et travlag. Det betyr i praksis at vi for inneværende sesong har mer enn 4000 personer som ikke har noen organisasjonsmessig tilknytning til norsk travsport. Lister over hvem andelseierne er, er distribuert til alle forbundssekretærene og er spennende materiale med tanke på arbeid i rekrutteringsøyemed.

- 3,52% av Folkehesteierne eier hest gjennom hesteiere.no. Det betyr at drøyt 200 av hesteeiere.no sine 286 eiere (over 70%) er rekruttert via Folkehesten. Eierne til hestene forvaltet av hesteeiere.no bruker nå årlig cirka 2,5 millioner kroner på å eie norske travhester.

- Over 87% sier de er interessert, ganske interessert eller meget interessert i Folkehesten, mens hele 94% svarer at det viktigste å få vite om, er når hesten starter.

På spørsmål tolv har det kommet inn drøyt 165 generelle kommentarer til undersøkelsen, både positive og negative, men med klart flest av førstnevnte. Her er et lite utvalg:
- Bra opplegg! Det er en rimelig måte å engasjere seg på sammen med venner og familie.
- Et flott konsept for oss "sofa-hester"!
- Artig å være med. Trivelig trener og hyggelig stallpersonell!

Alt i alt gir undersøkelsen mange gode svar på hva som opptar mange av våre nye hesteeiere, og derved hva som er viktig å vektlegge i fortsettelsen.

Resultatet av hele undersøkelsen finner du her!