1. april innføres nytt minstegrunnlag

Skrevet av Sert'n,  25.03.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

Vi minner om at hester med innlenderrett fra USA, Canada, New Zealand og Astralia, som blir importert etter 1. april,  vil få et høyere minstegrunnlag enn tidligere.

Minstegrunnlag
DNTs styre vedtok å øke minstegrunnlaget for hester med innlenderrett fra USA, Canada, New Zealand og Australia fra dagens 50.000,- til kr. 200.000,-.
Med minstegrunnlag menes at dersom hesten ikke har tjent minst 200.000,- i løp tidligere, blir hestens grunnlag justert opp til dette før første start i Norge. Dersom den har tjent mer enn 200.000,- får den ikke noe tillegg.
På hopper kan dette unngås ved at det signeres på eksportforbud på hoppen ved sertifisering. Eksportforbud kan dog ikke ilegges hoppe som har startet med minstegrunnlag.
Hopper og hingster som sertifiseres som 1-åringer er også fritatt minstegrunnlag.

Økningen av minstegrunnlaget gjelder fra 1. april 2014, men det vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Hester som beviselig befinner seg i Norge ved forevisning av tolldeklarasjon (midlertidig eller endelig) eller har fått utstedt definitivt eksportsertifikat før 1.april 2014 får ikke økning i sitt minstegrunnlag (de beholder evt. minstegrunnlag iht. dagens regelverk).

Sertifisering av utenlandske hester