Nytt om innmelding

Skrevet av Jan Hedrén,  05.02.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto

DNT og norske baner endrer rutiner for innmeldingsdager fra og med 1. april.

Da melder alle til neste løpsdag, i etterkant av forrige løpsdag.
Innmelding og starterklæring skjer dessuten på samme dag.
Hensikten med dette er å få flere starthester, bedre spilleløp og færre strykninger.

Frem til 1. april gjelder samme regler som tidligere. Dvs. halvrad utløses i regel dagen etter starterklæring.

I oppstillingen av alle løpsdager på nett, vil det i Løpsdagskalenderen bli informert når halvrad regnes.