Transportørkurs på Starum

Skrevet av Richard Ekhaugen,  16.09.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Kari Hustad.

Onsdag 9.oktober arrangerer Norsk Hestesenter på Starum et nytt kurs for hestetransportører. Kurset avsluttes med 2-timers skriftlig eksamen.

Kursinnhold:
- Gjennomgang av transportforskriften v/ Mattilsynet
- Gjennomgang av førerkortbestemmelser, kjøre/hviletid, etc. ved Statens Veivesen
- Sykdommer/skader relatert til transport av hest v/veterinær
- Avliving av skadet hest v/veterinær

Kursavgift kr. 1500,- inkludert mat.
 
Varighet: 09.00 – ca 20.00

Les mer på Norsk Hestesenters hjemmeside