Pressemelding Utvikling Bjerke

Skrevet av Generalsekretær Rune E. Gustavsen,  09.09.2013
Artikkelbilde

Styret i DNT behandlet på styremøtet 6. september 2013 BTE’s styrets enstemmige beslutning vedrørende omregulering av det som er kalt parkeringsplass Nord på Bjerke travbane.

Bakgrunnen for hele dette prosjektet er at parkeringsplassen per i dag genererer veldig små inntekter og benyttes i forhold til parkering for Bjerkes del i veldig liten grad, de fleste dagene og tidene i uken.

Eiendommen representerer en betydelig verdi i et av Oslos og landets mest attraktive områder.

 BTE med støtte fra DNT styret har igangsatt en reguleringsprosess og inngått en avtale med Mellbye Arkitektur Interiør AS, som vil lede prosessen i forhold til å omregulere området med tanke på en best mulig verdirealisering til beste for travsporten og fremtiden.

 De lokale myndigheter og potensielle utbyggere er på generell basis svært positive til denne muligheten.

 Det er BTE som er oppdragsgiver og travet selv står for alle omkostninger for denne omreguleringen med tanke på og senere hen å ha alle muligheter åpne med tanke på salg, deltagelse i utbygging eller en kombinasjon.

 Omreguleringsprosessen må forventes å ta minst 2 år fra i dag.

Atle Larsen kommenterer:

DNT’s styreleder Atle Larsen: «Et samlet DNT styre støtter BTE’s styre 100 % i forhold til dette prosjektet. Det er utvilsomt mulig å realisere betydelige midler som vil kunne gi oss tilgjengelige midler til beste for travsportens fremtid i Norge»

«Det er vesentlig for oss at travet selv styrer hele prosessen og at vi selv kan velge vår fremtidige eventuelle deltagelse i utbyggingen. Første mål nå er å sørge for en omregulering av området, beslutninger om utbygging og eventuelt salg kommer senere».

 

 Spørsmål kan rettes til styreleder Atle Larsen eller Generalsekretær Rune E. Gustavsen.

Atle Larsen                                                                       Rune E. Gustavsen

Tlf.:        +47 900 21 338                                                      Tlf.:        +47 900 83 111

E-mail:  Atle.Larsen@hydro.com                            E-mail:  rune.gustavsen@travsport.no