Pressemelding DNT Banedrift

Skrevet av Kim Are Sveen,  09.09.2013
Artikkelbilde

Styret i DNT behandlet på styremøtet 8. september 2013 innstillingen for «prosjekt Banedrift» for en fremtidig organisering av banedriftsapparatet i trav Norge.

Landsrådet i DNT drøftet saken på sitt møte nå i helgen og de ga sin enstemmige tilslutning til forslaget. Dette basert på en forutgående grundig og åpen behandling i alle forbund. Med utgangspunkt i Landsrådets anbefaling samt generelt tilbakemeldinger fra regionale møter, råd fra lokale styrer og trav Norge for øvrig, har styret i DNT i dag enstemmig vedtatt følgende:

Vedtak:
Med utgangspunkt i Landsrådets anbefaling har styret i DNT i dag enstemmig fattet følgende vedtak:
Prosjekt «Banedrift 2014» besluttes implementert slik som beskrevet i og konkretisert i «Addendum» til prosjektrapporten.
Prosjektet vil gjennomføres gitt formelt samtykke fra Norsk Rikstotos styre og departementet (LMD).

Spørsmål kan rettes til styreleder Atle Larsen eller Generalsekretær Rune E. Gustavsen.

Last ned hele pressemeldingen her!