Registrering av kontonummer

Skrevet av Richard Ekhaugen,  20.11.2013
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Økonomiavdelingen på Hestesportens Hus får stadig spørsmål rundt registrering av kontonummer tilknyttet eiernummer i DNT. Her finner du fremgangsmåten.

Kontonummer må komme med underskrift av ansvarlig eier. Ønskes det at eventuell medeiers kontonummer skal registreres på hesten, må ansvarlig eier undertegne på at dette er godkjent.

Det er ikke nødvendig med eget skjema for dette, kontonummer kan også skrives på et vanlig ark hvor det opplyses om eiernummer. Dette står på kontoutdragene på høyre side "Eier ID", eller man kan skrive navnet på hesten(ene) kontoen skal gjelde for.

Det er eiernummeret som er unikt, og er det registrert flere hester under ett og samme eiernummer, kan man her bare ha ett kontonummer. Har en eier for eksempel to registrerte  eiernummer kan det da registreres to forskjellige bankkontonummer. Dette kan være aktuelt dersom man ønsker at premier for den ene hesten går til en privat konto, mens premier for hest nummer to går til et andelslag.

Kontonummer kan sendes:
Per post til adresse:
Det Norske Travselskap
Postboks 194 Økern
0510 Oslo

På faks:
22 95 61 61 (sentralbordet Hestesportens Hus)

På mail:
post@travsport.no (her må underskriften scannes inn)