Pressemelding DNT Banedrift

Skrevet av Rune E. Gustavsen,  06.11.2013
Artikkelbilde

Et overveldende flertall på Høstkonferansen i DNT ga på sitt møte forrige helg sterk støtte til «prosjekt Banedrift» og derved DNT styrets vedtak om å implementere en ny organisering av banedriftsapparatet i trav Norge.

Prosjektet går derfor nå over i en ny fase som handler om implementering.

Det er en del praktiske og nødvendige avklaringer av formell art og disse vil man nå gå i gang med.

Formelt vil prosjektet styres av en styringsgruppe, som også vil ha representasjon fra banenes styrer.

Kim Are Sveen er konstituert som leder av DNT Banedrift. Han vil formelt rapportere til Generalsekretær men i stor grad også forholde seg daglig til styringsgruppen for DNT Banedrift.

Det vil snarest mulig settes ned ulike arbeidsgrupper med representanter fra banene involvert som vil se på mulige effektiviseringstiltak, innkjøp av varer og tjenester og mulige nye inntektskilder.

Atle Larsen kommenterer:

DNT’s styreleder Atle Larsen: «Med den sterke støtte vi opplever fra medlemsorganisasjonens representanter, Norsk Rikstoto og LMD skal det bli meget spennende å se hva kan utrette de neste årene i Norsk Travsport».

«Det er nok av utfordringer for oss men står vi sammen og jobber mot felles mål så er jeg sikker på at vi har en svært kompetent og endringsvillig organisasjon med oss. Konkurransen kommer utenfra og vi må rette all vår fokus mot å konkurrere med andre interesser og fokusere på innholdet i hva vi kan tilby de aktive, eiere, publikum og sponsorer».

«Om vi skal være konkurransedyktige i spillmarkedet, sponsormarkedet og oppnå sportslig utvikling fremover så vil det kreve mye av oss alle sammen. Jeg håper igjen at dette kan være starten på en ny tid og ikke minst så henstiller jeg til sportens samtlige aktører om å stå samlet om å profilere oss på beste måte».

Spørsmål kan rettes til styreleder Atle Larsen eller Generalsekretær Rune Gustavsen.

Atle Larsen                                                                       Rune E. Gustavsen

Tlf.:        +47 900 21 338                                 Tlf.:        +47 900 83 111

E-mail:  Atle.Larsen@hydro.com                            E-mail:  rune.gustavsen@travsport.no