Nye klassegrenser i V75 fra 2014

Skrevet av Sportsavdelingen,  15.11.2013
Artikkelbilde

DNT sport har fortsatt evalueringen av divisjonssystemet i V75 og presenterer nå små justeringer som vil tas i bruk fra Meeting 1 og i resten av 2014, med start på Klosterskogen, lørdag 4. januar.

Etter dialog med Trenerforeningen er vi blitt enig om følgende:

Varmblods:

 • Grunndivisjonen: 3-12-årige norskfødte varmblods, 40.000-150.000 kr.
  (Tidligere 25.000-100.000 kr)
 • Bronsedivisjonen: 3-12-årige norskfødte varmblods, 150.001-400.000 kr.
  (Tidligere 100.001-300.000 kr)
 • Sølvdivisjonen: 3-12-årige varmblods, 300.001-900.000 kr.
  (Tidligere 300.001-800.000 kr)
 • Gulldivisjonen: 3-12-årige varmblods, lavest 300.001 kr.
 • Hoppedivisjonen: 3-7-årige norskregistrerte hopper, varierte grunnlag. Finalene kjøres med autostart, laveste grunnlag i spor 1, osv.
  (Tidligere høyest 600.000 kr, tillegg ved 200.000 kr)
 • DNTs Hoppeserie: alle norskregistrerte hopper, varierte, høyt grunnlag

 

Kaldblods:

 • Grunncupen: 3-15-årige kaldblods, høyest 400.000 kr. Varierte løp med autostart og voltestart med varierte tillegg.
 • Kaldblodscupen: 3-15-årige kaldblods, høyest 1.400.000 kr. Varierte løp med autostart og voltestart med varierte tillegg.
 • Hoppecupen: 3-8-årige hopper i varierte grunnlag.

 

DNTs sportssjef Jan Hedrén forklarer hvorfor dette skjer:

-  I løpet av 2013 har mange norskfødte hester i lavt grunnlag hatt fine muligheter til å ta seg opp i klassene i V75. På samme måte har mange norskfødte hester passert den tidligere øverste grense for Bronsedivisjonen (300.000 kr). Nå gir vi disse hester en god matchingsmulighet ved å høyne grensen til 400.000 kr. Vedr. Sølvdivisjonen, som er åpent for alle hester, begynner den fortsatt ved 300.001 kr men løftes isteden opp til 900.000 kr.

Disse justeringene vil være positive for de norskfødte hestene som da også kommer til å tjene mer penger i V75, helt ifølge DNTs Sportsplans intensjoner.

Kaldblodsene har, i tillegg til hoppecupen, fra høsten 2013 hatt to forskjellige klasser. Den laveste Grunncupen og den høyere Kaldblodscupen. Disse har vært svært positive til å gi startmuligheter og samtidig gode spilleløp i V75. Finalene i samtlige tre kaldblodsklasser er utskrevet med forutbestemte tillegg. Det betyr at vi fjerner regelen om startplikt i disse tre finalene i 2014.

Disse nye tiltakene skal fortsatt stimulere til åpne spilleløp, og samtidig sikre en fin sportslig utvikling for fremst norskfødte hester i norsk travsport, informerer Jan Hedrén.